№ 1 (2023)

Любов Сивак, Юрій Дерпак, Надія Горяінова, Олена Кучер, Галина Мороз

60-65

Анемія злоякісного захворювання: сучасні можливості лікування (Огляд літератури)