Журнал «Сімейна медицина. Європейські практики» — офіційне видання Української асоціації сімейної медицини. Журнал виходить за підтримки Європейської асоціації сімейних лікарів (WONCA Europe) та Європейської асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT).
 
Журнал «Сімейна медицина. Європейські практики» приймає до публікації статті, клінічні випадки, огляди, результати та дані, що покращують теоретичні знання та розуміння здоров’я та захворювань, профілактики, діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів усіх вікових груп; розглядають законодавчі, соціальні, морально-етичні та інші аспекти діяльності бригади первинної медичної допомоги; сприяють розвитку ефективної взаємодії та співпраці лікарів з пацієнтами та родинами, спеціалістами різних спеціальностей, немедичними фахівцями, залученими до вирішення проблем охорони здоров’я.
 

Ми вітаємо роботи, присвячені:

 • законодавчим та організаційним питанням розвитку первинної медичної допомоги (ПМД) в Україні та світі;
 • проблемам охорони здоров'я та епідеміології;
 • питанням профілактики, діагностики, медикаментозного та немедикаментозного лікування гострих і хронічних станів і захворювань у дітей, дорослих та інших груп пацієнтів (вагітні, похилого віку, з імунодефіцитом та ін.):
 • веденню пацієнтів усіх вікових груп з проблемами психічного та психологічного здоров'я;
 • питанням реабілітації;
 • веденню мультиморбідних пацієнтів;
 • питанням організації та роботи з мультидисциплінарною командою спеціалістів6, залучених до пацієнт-орієнтованої медико-соціальної допомоги;
 • питанням забезпечення якості діяльності спеціалістів первинної медичної допомоги  (ПМД), акредитації та ліцензування;
 • питанням взаємодії спеціалістів різних рівнів надання медичної допомоги, безперервності медичної допомоги;
 • питанням розвитку сімейної медицини як наукової та навчальної спеціальності, підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги  (ПМД), постійного підвищення кваліфікації всіх членів колективу;
 • питанням діяльності професійних організацій; 
 • організації, методології та результатам наукових досліджень у різних сферах, які можуть бути впроваджені в командну роботу первинної медичної допомоги  (ПМД) та/або можуть вплинути на вибір тактики ведення пацієнта/подальшого ведення пацієнта, здоров’я населення;
 • висвітленню найважливіших подій у світі та Україні, які стосуються розвитку сімейної медицини, первинної медичної допомоги, професійних об’єднань спеціалістів первинної медичної допомоги (ПМД), міжнародних проектів, конференцій, конгресів, організацій пацієнтів, гуманітарних організацій.