Клінічні, метаболічні та нейрогуморальні ефекти L-аргініну у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з артеріальною гіпертензією

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Геннадій Кочуєв
Іван Грек
Марина Кочуєва

Анотація

Мета дослідження: аналіз впливу комплексної терапії із застосуванням L-аргініну, убіхінону (коензим Q10), L-карнітину, лікопіну, низки рослинних екстрактів та фолієвої кислоти на функціональний стан ендотелію, толерантність до фізичного навантаження, показники оксидативного стресу, ліпідний обмін та клінічний статус хворих на стабільну стенокардію III функціонального класу (ФК) у коморбідності з артеріальною гіпертензією (АГ) ІІ ступеня, 2 стадії.


Матеріали та методи. У досліджені взяли участь 100 хворих на стабільну стенокардію III ФК та АГ ІІ ступеня, 2 стадії віком 55–68 років. Хворі були розподілені на дві групи: 50 пацієнтів 1-ї групи отримували стандартну терапію – блокатор РААС, амлодипін, бісопролол, ацетилсаліцилову кислоту й аторвастатин; 50 пацієнтів 2-ї групи додатково до стандартної терапії отримували мультикомпонентний засіб комплексної дії, до складу якого входять L-аргінін, убіхінон (коензим Q10), L-карнітин, лікопін, низка рослинних екстрактів та фолієва кислота, в дозі 1 саше на добу.


На початку та наприкінці дослідження оцінювали функції ендотелію, добове моніторування артеріального тиску (АТ), тестування з дозованим фізичним навантаженням, реєстрували тижневу кількість нападів стенокардії та витрату таблеток нітрогліцерину, вивчали параметри оксидативного статусу, проводили оцінку якості життя та статистичне оброблення результатів.


Результати. Застосування в якості ад’ювантної терапії засобу комплексної дії, до складу якого входять L-аргінін, убіхінон (коензим Q10), L-карнітин, лікопін, низка рослинних екстрактів та фолієва кислота, продемонструвало зниження рівня показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та збільшення рівнів параметрів антиоксидантного захисту. У пацієнтів 2-ї групи зафіксовано статистично значущу позитивну динаміку рівня АТ: медіана добового систолічного АТ (САТдб) зменшилась до 131,78 мм. рт.ст. (р<0,01). Також зареєстровано достовірне зниження медіан як денних, так і нічних САТ та діастолічного АТ (ДАТ) (р<0,01).


На тлі застосування мультикомпонентного засобу комплексної дії відбулося достовірне зниження рівнів загального холестерину (ЗХС) на 14,5%, ЗТГ на 10,37% і ХС ліпопротеїдів низької щільності на 12,5%. Також відбулося підвищення рівня ХС ліпопротеїдів високої щільності на 6,48% (р<0,05 для всіх показників).


Пацієнти 2-ї групи продемонстрували достовірне підвищення толерантності до фізичного навантаження: збільшення подвійного добутку на 21,4% та загального обсягу виконаної роботи на 78,4% порівняно з вихідними значеннями (р<0,05 для обох показників). Через 2 міс лікування різниця між групами за показником зменшення тижневої кількості нападів стенокардії була статистично значуща (р<0,05). Ця позитивна динаміка супроводжувалася зменшенням медіани тижневого споживання нітрогліцерину у 2-й групі з 5,4 до 3,0 (р<0,05). У пацієнтів 2-ї групи через 2 міс спостереження визначено статистично достовірне покращання показників якості життя за «Сієтлським опитувальником стенокардії» (р<0,05).


Висновки. Хоча усім учасникам дослідження призначали ідентичну стандартну гіпотензивну та ліпідознижувальну терапію, ад’ювантне застосування мультикомпонентного засобу комплексної дії, до складу якого входять L-аргінін, убіхінон (коензим Q10), L-карнітин, лікопін, низка рослинних екстрактів та фолієва кислота, протягом 2 міс продемонструвало зменшення впливу оксидативного стресу з паралельним відновленням антиоксидантних механізмів, покращання судинної реактивності у пацієнтів та добового контролю артеріального тиску, сприяло корекції ліпідного профілю з підвищенням толерантності до фізичного навантаження та, як результат вищезазначених ефектів, мало суттєвий позитивний вплив на якість життя пацієнтів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кочуєв, Г., Грек, І., & Кочуєва, М. (2024). Клінічні, метаболічні та нейрогуморальні ефекти L-аргініну у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з артеріальною гіпертензією. Сімейна Медицина. Європейські практики, (1), 57–66. https://doi.org/10.30841/2786-720X.1.2024.300509
Номер
Розділ
На допомогу лікарю-практику
Біографії авторів

Геннадій Кочуєв, Харківський Національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, кафедра загальної практики–сімейної медицини, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Іван Грек, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат медичних наук, доцент, кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології

Марина Кочуєва, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, кафедра терапії, вік-асоційованих захворювань і діабетології

Посилання

Kovalenko VM, Kornatskyi VM. State of health of the people of Ukraine. New threats and challenges. Kyiv: DU National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Acad. M. D. Strazheska»; 2020. 222 p.

Marchio P, Guerra-Ojeda S, Vila JM, Aldasoro M, Victor VM, Mauricio MD. Targeting Early Atherosclerosis: A Focus on Oxidative Stress and Inflammation. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:8563845. doi: 10.1155/2019/8563845.

Harrison DG, Coffman TM, Wilcox CS. Pathophysiology of Hypertension: The Mosaic Theory and Beyond. Circ Res. 2021;128(7):847–63. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318082.

Anikeeva TV. Endothelial dysfunction of vessels in atherosclerotic lesions of extracardial vessels in patients with ischemic heart disease. Med Persp. 2010;15(2):40–3.

Tashchuk VK. Endotheliitis in the pathogenesis of chronic CAD: clinical manifestations and approaches to treatment. Health Ukr. 2022;532–533(15-16):34-6.

Behrendt D, Ganz P. Endothelial function. From vascular biology to clinical applications. Am J Cardiol. 2002;90(10):40–8. doi: 10.1016/s0002-9149(02)02963-6.

Gaschler MM, Stockwell BR. Lipid peroxidation in cell death. Biochem Biophys Res Commun. 2017;482(3):419–25. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.10.086.

Sue-Ling CB, Abel WM, Sue-Ling K. Coenzyme Q10 as Adjunctive Therapy for Cardiovascular Disease and Hypertension: A Systematic Review. J Nutr. 2022;152(7):1666–74. doi: 10.1093/jn/nxac079.

Khaniukov ОО, Smolianova ОВ. The role of carnitine in the regulation of energy metabolism and modulation of the course of cardiovascular diseases and diabetes mellitus. Arteril Gipertenzia. 2020;13(2):55–64.

Tran MT, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme Q10 in chronic heart failure, angina, and hypertension. Pharmacotherapy. 2001;21(7):797–806. doi: 10.1592/phco.21.9.797.34564.

Flanagan JL, Simmons PA, Vehige J, Willcox MD, Garrett Q. Role of carnitine in disease. Nutr Metab (Lond). 2010;(7):30. doi: 10.1186/1743-7075-7-30.

Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, Spiegelhalter DJ, Miller OI, Sullivan ID, et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet. 1992;340(8828):1111–5. doi: 10.1016/0140-6736(92)93147-f.

Kirtane AJ. The Importance of Listening to Patients: The Seattle Angina Questionnaire. JAMA Cardiol. 2018;3(11):1037. doi: 10.1001/jamacardio.2018.2861.

Spertus JA, Winder JA, Dewhurst TA, Deyo RA, Prodzinski J, McDonell M, et al. Development and evaluation of the Seattle Angina Questionnaire: a new functional status measure for coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 1995;25(2):333–41. doi: 10.1016/0735-1097(94)00397-9.

Gunawardena T, Merinopoulos I, Wickramarachchi U, Vassiliou V, Eccleshall S. Endothelial Dysfunction and Coronary Vasoreactivity –A Review of the History, Physiology, Diagnostic Techniques, and Clinical Relevance. Curr Cardiol Rev. 2021;17(1):85–100. doi: 10.21 74/1573403X16666200618161942.

Godo S, Shimokawa H. Endothelial Functions. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017;37(9):e108–14. doi: 10.1161/ATVBAHA.117.309813.

Kolesnyk YM, Chekman IS, Mazur IA, Belenichev IF, Gorchakova NO, Nagorna OO. Mechanisms of development of endothelial dysfunction and the search for endothelioprotectors. J National Acad Sci Ukr. 2014;20(3):289–99.

Le Master E, Levitan I. Endothelial stiffening in dyslipidemia. Aging (Albany NY). 2019;11(2):299-300. doi: 10.18632/aging.101778.

Abukhodair AW, Abukhudair W, Alqarni MS. The Effects of L-Arginine in Hypertensive Patients: A Literature Review. Cureus. 2021;13(12):e20485. doi: 10.7759/cureus.20485.

Cyr AR, Huckaby LV, Shiva SS, Zuckerbraun BS. Nitric Oxide and Endothelial Dysfunction. Crit Care Clin. 2020;36(2):307–21. doi: 10.1016/j.ccc.2019.12.009.

Tesauro M, Mauriello A, Rovella V, Annicchiarico-Petruzzelli M, Cardillo C, Melino G, et al. Arterial ageing: from endothelial dysfunction to vascular calcification. J Intern Med. 2017;281(5):471–82. doi: 10.1111/joim.12605.

Bockus L, Kim F. Coronary endothelial dysfunction: from pathogenesis to clinical implications. Open Heart. 2022;9(2):e002200. doi: 10.1136/openhrt-2022-002200.

Eelen G, de Zeeuw P, Treps L, Harjes U, Wong BW, Carmeliet P. Endothelial Cell Metabolism. Physiol Rev. 2018;98(1):3–58. doi: 10.1152/physrev.00001.2017.

Wang ZY, Liu YY, Liu GH, Lu HB, Mao CY. l -Carnitine and heart disease. Life Sci. 2018;194(1):88–97.

Gao L, Mao Q, Cao J, Wang Y, Zhou X, Fan L. Effects of coenzyme Q10 on vascular endothelial function in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis. 2012;221(2):311–6. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.10.027.

Zhao D, Liang Y, Dai S, Hou S, Liu Z, Liu M, et al. Dose-Response Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Blood Pressure among Patients with Cardiometabolic Disorders: A Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE)-Assessed Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2022;13(6):2180–94. doi: 10.1093/advances/nmac100.