Особливості формування базових знань з надання невідкладної домедичної допомоги в осіб без спеціальної медичної освіти

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валерія Марічереда
Олександр Рогачевський
Юлія Прокопчук
Ольга Єгоренко
Ольга Коміссарова

Анотація

Починаючи з лютого 2022 року, з початком неспровокованої агресії рф проти України, вимоги часу до напряму тренінгів та контингенту, для якого вони призначені, значно змінилися. До того ж дуже гостро стало питання швидкого поширення знань та вмінь з надання домедичної допомоги постраждалим. Активна допомога міжнародної спільноти закладів вищої медичної освіти сприяла швидкій та ефективній підготовці наших викладачів в якості тренерів з курсів «Базова підтримка життєдіяльності» (Basic Life Support, BLS), «Зупинка кровотечі» та PHTF. Застосування інноваційних цифрових технологій, моделювання клінічних ситуацій, зокрема за допомогою засобів дистанційного навчання, можливості сучасних симуляційних технологій та тренажерів дозволили здобувачам отримати необхідні теоретичні знання та оволодіти практичними навичками швидко і на найкращому рівні.


Мета дослідження: порівняльне оцінювання якості проведення симуляційних тренінгів з надання домедичної допомоги в осіб без базової медичної освіти із застосуванням різноманітних технік викладання.


Матеріали та методи. Тренінги проводили у двох форматах – традиційному офлайн за участю інструктора та із застосуванням методики HybridLab (запроваджена Литовським університетом медичних наук, м. Каунас, Литовська Республіка) для 112 школярів та 27 вчителів.


Тренінг за звичайною методикою проходили у групах по 5–6 осіб 58 учнів та 14 вчителів, за методикою HybridLab – 54 школяра та 13 вчителів у групах по 3–4 особи. Тривалість тренінгів становила 42 год. Ефективність оцінювали за двома критеріями: середній бал підсумкового тестування та показник набуття нових знань.


Результати. Унікальне поєднання таких методів організації освітнього процесу, як HybridLab, тренінгів з домедичної допомоги, які були розроблені на підставі тренінгів «Перший на місці події», «Зупинка кровотечі» і BLS, та сучасних інструментів, які дозволяють оцінити ефективність навчання на тренінгах, сприяло досягненню високого рівня опанування всіх необхідних навичок якомога більшою кількістю людей за найкоротший час, що є провідною метою сьогодення.


Висновки. Досвід імплементації цих знань/вмінь та методик проведення тренінгів, як і подальше оцінювання їх ефективності, ми вважаємо другим завданням всіх закладів медичної освіти та тренінгових центрів, які працюють в Україні, після викладання тренінгів з тактичної медичної підготовки комбатантів та екстреної тактичної медичної допомоги для медиків.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Марічереда, В., Рогачевський, О., Прокопчук, Ю., Єгоренко, О., & Коміссарова, О. (2024). Особливості формування базових знань з надання невідкладної домедичної допомоги в осіб без спеціальної медичної освіти. Сімейна Медицина. Європейські практики, (1), 19–23. https://doi.org/10.30841/2786-720X.1.2024.300455
Номер
Розділ
Oрганізація охорони здоров'я
Біографії авторів

Валерія Марічереда, Одеський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, кафедра акушерства та гінекології, перший проректор

Олександр Рогачевський, Одеський національний медичний університет

доктор економічних наук, кандидат медичних наук, доцент, завідувач, кафедра симуляційних медичних технологій

Юлія Прокопчук, Одеський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, кафедра симуляційних медичних технологій

Ольга Єгоренко, Одеський національний медичний університет

асистент, кафедра симуляційних медичних технологій

Ольга Коміссарова, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

кандидат медичних наук, доцент, кафедра терапії, сімейної медицини, гематології та трансфузіології

Посилання

Kieth L, Firman V. The problem of forming first aid skills in higher education institutions. Ed Issues. 2022;1(96):236–52. doi: 10.52256/2710-3986.1-96.2022.15.

Koval M, Kruk S, Bondar S. Actions of the SES of Ukraine units in wartime: a manual. Lviv; 2023. 305 p.

McBride D. The European Convention on Human Rights and Criminal Procedure. Kyiv: K.I.S.; 2010. 576 p.

Rogachevsky O, Onishchenko V, Egorenko O, Pervak M, Karakonstantin D, Dobrovolsky A. Effective Hybrid-Lab methods in conducting training in tactical medicine for students of higher medical education. Persp Scie Innov. 2023;22(4):255–67. doi: 10.52058/2786-4952-2023-4(22)-255-267.

Mugovero R, Andronov V, Kustova M. Features of civilian protection in conditions of military conflict: a monograph. Kharkiv – Rome; 2023. 238 p.

Cherenko LM, Polyakova SV, Shishkin VS. Quality of life of the population of Ukraine and the first consequences of the war: electronic edition [Internet]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine; Ukrainian, Ptukha Institute of Demography and Social Studies; 2023. 191 p. Available from: https://idss.org.ua/arhiv/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Education under martial law: challenges, development, post-war prospects: Information and analytical collection [Internet]. 2023. Available from: https://mon.gov.ua/

Verkhovna Rada of Ukraine. Constitution of Ukraine [Internet]. 1996. Law № 254к/96-ВР; 1996 June 28. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Official website of the National Association of Emergency Medical Technicians [Internet]. Available from: http://www.naemt.org/

Pukenyte E, Bardauskiene L, Vaitkaitis D, Dobozinskas P, Kumpaitiene B. The satisfaction of different ambulance staff on the HybridLab self-direct simulation training program. Resuscitation. 2023;106(1):47–8. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.07.113.

Kregzdytė R, Patasienė I, Patasius M. Teaching advanced digital literacy in university non ICT studies. In: Gómez Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, editors. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies «10 Years Leading the Adventure of Learning» – EDULEARN18 Proceedings [Internet]. 2018 July. 2-4; Spain-Burjassot. Spain-Burjassot: IATED Academy; 2018. Available from: https://lsmu.lt/cris/handle/20.500.12512/20631.

Lopina N. The structural organization of the electronic database of clinical cases of a higher medical institution on the basis of informational and educational web technologies. In: Advances of science: Proceedings of the international scientific conference. Karlovy Vary (Czech Republic) – Kyiv (Ukraine); 28 Sept 2018. Karlovy Vary: Skleněný Můstek; Kyiv: MCNIP; 2018, p. 1818–24.

Puryear B, Roarty J, Knight C. EMS Tactical Combat Casualty Care. In: Stat-Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532260/.

Todoriko LD, Shevchenko OS, Eremenchuk IV, Toderika YI, Denezhko AV, Moses LV, et al. Communication as a component of simulation training competence. Bukovinian Med Herald. 2023;27(106):64–70 doi: 10.24061/2413-0737.27.2.106.2023.11.

American Heart Association. CPR & First Aid. Emergency Cardiovascular Care [Internet]. Available from: https://cpr.heart.org/en/.

European Resuscitation Council. [Internet]. Available from: https://www.erc.edu/.

Advanced Trauma Life Support Student Course Manual. 10th ed. Chicago: American College of Surgeons; 2018. 464 p.

UN High Commissioner for Refugees, UN International Children’s Emergency Fund. Assessing the impact of war on people. 2023. 136 p.

Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Education of Ukraine under martial law: an analytical and informational collection [Internet]. 2023. Available from: https://mon.gov.ua/.