Інcтрумент моніторингу поведінки, сприйняття ризиків та дезінформації: адаптація підходу ВООЗ до українського контексту

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Костянтин Балашов
Андрій Могільницький
Людмила Шевченко
Надія Захарова
Соломія Туряниця
Максим Пасенко
Олеся Гульчій

Анотація

Комунікація щодо ризиків – це процес, спрямований на надання підтримки зацікавленим сторонам у виявленні загроз, оцінюванні вразливості та просуванні колективної стійкості. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, одним із пріоритетних напрямів удосконалення спроможностей України з протидії надзвичайним ситуаціям є створення та/або впровадження системи збору та аналізу інформації про сприйняття ризиків, поведінки та дезінформації, проблем і страхів суспільства.


Мета дослідження: визначення валідності та надійності розробленого Інструменту моніторингу поведінки, сприйняття ризиків і дезінформації, який був створений на базі WHO Europe’s Behavioural Insights tool.


Матеріали та методи. Проаналізовано когорту із 56-ти повнолітніх, які проживають у різних регіонах України, відрізняються за статтю, рівнем освіти та сферою діяльності.


На початковому етапі (Т1) оцінювали сприйняття ризиків, поведінки та дезінформації. Повторне опитування (T2) проводили через 17 діб для визначення надійності запропонованого Інструменту.


Результати. Інструмент продемонстрував достатню або високу надійність у більшості запропонованих запитань (ІСС ≥ 0,6). Окремі запитання, що не відповідали встановленим критеріям надійності (ІСС < 0,4), були виключені з кінцевого варіанту опитувальника. Скорочена версія опитувальника містить 131 запитання.


Висновки. Враховуючи те, що в кожному блоці запитань більшість з них виявилися надійними, а видалені не вплинули на структуру та основну мету опитувальника, Інструмент моніторингу поведінки, сприйняття ризиків та дезінформації має потенціал для використання у практиці сфери охорони здоров’я як засіб оцінювання сприйняття ризику поведінки та дезінформації дорослого населення.


Системний моніторинг поведінкових змінних є важливим компонентом розбудови спроможностей України з реагування на надзвичайні ситуації, що набуває особливого значення у воєнний час.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Балашов, К., Могільницький, А., Шевченко, Л., Захарова, Н., Туряниця, С., Пасенко, М., & Гульчій, О. (2024). Інcтрумент моніторингу поведінки, сприйняття ризиків та дезінформації: адаптація підходу ВООЗ до українського контексту. Сімейна Медицина. Європейські практики, (1), 8–13. https://doi.org/10.30841/2786-720X.1.2024.300452
Номер
Розділ
Oрганізація охорони здоров'я
Біографії авторів

Костянтин Балашов, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор філософії, завідувач, відділ комунікацій та маркетингу

Андрій Могільницький, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

фахівець ІІ категорії, відділ комунікацій та маркетингу

Людмила Шевченко, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача, кафедра мовної підготовки та гуманітарних дисциплін

Надія Захарова, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

кандидат медичних наук, доцент, провідний фахівець, відділ комунікацій та маркетингу

Соломія Туряниця, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

асистент, кафедра громадського здоров’я

Максим Пасенко, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

молодший науковий співробітник, відділ комунікацій та маркетингу

Олеся Гульчій, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва

Посилання

Volianskyi PB, Yakymets VМ, Terentieva AV, Slabkiy HО, Tverdokhlib OS, Pechyborshch VP. Mechanism of state regulation of medical response to emergencies as an element of the civil protection system. Wiad Lek. 2021;74(5):1222–8.

Grshybowskyj JL, Smiianov VA, Myronyuk IM, Lyubinets OV. Ten indicators which characterize medical-demographic processes in adjacent regions of Ukraine and Poland. Wiad Lek. 2019;72(5):868–76.

World Health Organization. Joint external assessment of key capacities of Ukraine within MSMEs: mission report [Internet]. Geneva: WHO; 2022. Available from: https://openwho.org/courses/human-animal-health-sectors-uk.

World Health Organization. Regional Office for Europe. Survey tool and guidance: rapid, simple, flexible behavioural insights on COVID-19 [Internet]. Geneva: WHO; 2020. 42 p. Available from: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2020-696-40431-54222.

Sørensen K, Van den Broucke S, Pelikan JM, Fullam J, Doyle G, Slonska Z, et al. Measuring health literacy in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EUQ). BMC Public Health. 2013;13:948. doi: 10.1186/1471-2458-13-948.

Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012;12:80. doi: 10.1186/1471-2458-12-80.

Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. Research on behavior and attitudes (behavioural insights — BI) in the context of the COVID-19 pandemic in Ukraine [Internet]. 2023. Available from: https://www.phc.org.ua/naukova-diyalnist/doslidzhennya/doslidzhennya-z-covid-19/doslidzhennya-povedinki-ta-stavlen-behavioural-insights-bi-u-konteksti-pandemii-covid-19-v-ukraini.

Balashov KV. The Attitude Of The Population To The Health Communication Channels In Ukraine From 2012 To 2020. Ukr Nation’s Health. 2021;(2):5–13. doi: 10.24144/2077-6594.2.1.2021.235352.

Hulchiy O, Slabkiy G, Balashov K. Evidence-based approaches to communication of non-communicable diseases risks in Ukraine: identification of channel. Ukr Health Nation. 2020;2(3):6–12. doi: doi: 10.24144/2077-6594.3.2.2020.213700.

Balashov KV, Slabkiy GO, Hulchiy OP, Zakharova NM, Turianytsia SM. Relationships Between the Source of Health Information and the Behavior of Mothers of Children Under 5 Years Old: Cross-Sectional Study Analysis. Wiad Lek. 2021;74(3):630–5.

Gravesande J, Richardson J, Griffith L, Scott F. Test-retest reliability, internal consistency, construct validity and factor structure of a falls risk perception questionnaire in older adults with type 2 diabetes mellitus: a prospective cohort study. Arch Physiother. 2019;9:14. doi: 10.1186/s40945-019-0065-4.

Wangdahl JM, Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U. Psychometric validation of Swedish and Arabic versions of two health literacy questionnaires, eHEALS and HLS-EU-Q16, for use in a Swedish context: a study protocol. BMJ Open. 2019;9(9):e029668. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029668.

Osborne RH, Batterham RW, Elsworth GR, Hawkins M, Buchbinder R. The grounded psychometric development and initial validation of the Health Literacy Questionnaire (HLQ). BMC Public Health. 2013;13:658. doi: 10.1186/1471-2458-13-658.

Bruder M, Haffke P, Neave N, Nouripanah N, Imhoff R. Measuring individual differences in generic beliefs in conspiracy theories across cultures: conspiracy mentality questionnaire. Front Psychol. 2013;(4):225. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00225.

Wallston KA, Wallston BS, DeVellis R. Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC) [Internet]. APA PsycTests. 1978. https://doi.org/10.1037/t00332-000. Available from: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ft00332-000.

Oremus M, Oremus C, Hall GB, McKinnon MC; ECT Cognition Systematic Review Team. Inter-rater and test-retest reliability of quality assessments by novice student raters using the Jadad and Newcastle-Ottawa Scales. BMJ Open. 2012;2(4):e001368. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001368.

Andreucci A, Lund SC, Skovdal RM, Guldhammer C, de la Vega R, Palermo TM. Translation, validity and reliability of the Danish version of the Adolescent Insomnia Questionnaire. F1000Res. 2020;(9):1029. doi: 10.12688/f1000research.25832.4.

Monticone M, Sconza C, Portoghese I, Nishigami T, Wand BM, Sorrentino G, et al. Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Fremantle Knee Awareness Questionnaire in Italian subjects with painful knee osteoarthritis. Health Qual Life Outcomes. 2021;19(1):114. doi: 10.1186/s12955-021-01754-4.

Keating XD, Zhou K, Liu X, Hodges M, Liu J, Guan J, et al. Reliability and Concurrent Validity of Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ): A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(21):4128. doi: 10.3390/ijerph16214128.

Agarwal G, Pirrie M, Angeles R, Marzanek F, Parascandalo J. Development of the Health Awareness and Behaviour Tool (HABiT): reliability and suitability for a Canadian older adult population. J Health Popul Nutr. 2019;38(1):40. doi: 10.1186/s41043-019-0206-0.

Bekes K, Ebel M, Omara M, Boukhobza S, Dumitrescu N, Priller J, et al. The German version of Child Perceptions Questionnaire for children aged 8 to 10 years (CPQ-G8-10): translation, reliability, and validity. Clin Oral Investig. 2021;25(3):1433–9. doi: 10.1007/s00784-020-03451-w.

Te Molder MEM, Vriezekolk JE, Bénard MR, Heesterbeek PJC. Translation, cross-cultural adaptation, reliability and construct validity of the Dutch Oxford Knee Score – Activity and Participation Questionnaire. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):700. doi: 10.1186/s12891-021-04521-0.

Mahmoudzadeh A, Abbaszadeh S, Baharlouei H, Karimi A. Translation and Cross-cultural Adaptation of the Fremantle Back Awareness Questionnaire into Persian language and the assessment of reliability and validity in patients with chronic low back pain. J Res Med Sci. 2020;25:74. doi: 10.4103/jrms.JRMS_386_19.

Atanasova S, Petric G. Collective Empowerment in Online Health Communities: Scale Development and Empirical Validation. J Med Internet Res. 2019;21(11):e14392. doi: 10.2196/14392.

Muscat DM, Gessler D, Ayre J, Norgaard O, Heuck IR, Haar S, Maindal HT. Seeking a deeper understanding of «distributed health literacy»: A systematic review. Health Expect. 2022;25(3):856–68. doi: 10.1111/hex.13450.

Taba M, Allen TB, Caldwell PHY, Skinner SR, Kang M, McCaffery K, et al. Adolescents’ self-efficacy and digital health literacy: a cross-sectional mixed methods study. BMC Public Health. 2022;22(1):1223. doi: 10.1186/s12889-022-13599-7.