Клінічний випадок фібриляції передсердь на фоні ішемічної хвороби серця та коморбідної патології. Обґрунтування формулювання діагнозу та схеми лікування відповідно до сучасних рекомендацій (Матеріали для інформального навчання)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Ткаченко

Анотація

Фібриляція передсердь (ФП) – найбільш поширене порушення серцевого ритму, яке зустрічається у клінічній практиці, але її вчасна діагностика, профілактика та лікування, особливо на фоні коморбідних станів, викликає труднощі.


Мета – розгляд клінічного випадку пацієнта з фібриляцією передсердь на фоні ішемічної хвороби серця (ІХС) та коморбідної патології, обґрунтування формулювання діагнозу та схеми лікування відповідно до сучасних рекомендацій.


Матеріали та методи. Аналіз історії хвороби пацієнта, даних анамнезу, клінічного та лабораторно-інструментального обстеження, огляд сучасних міжнародних та національних керівництв відповідно до клінічного випадку. Були застосовані методи структурно-логічного аналізу та бібліосемантичний метод дослідження.


Результати. Описано клінічній випадок пацієнта з уперше діагностованою постійною ФП внаслідок ІХС: стенокардія напруги ІІ ФК, постінфарктного кардіосклерозу з ускладненням у формі серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду на фоні комбінованої дисліпідемії, артеріальної гіпертензії, хронічної хвороби нирок.


Обґрунтовано встановлення діагнозу за сучасними рекомендаціями та розроблення схеми лікування відповідно до ESC 2020, міжнародних та національних керівництв. Лікувальна тактика ФП ґрунтується на підході ABC Pathway (Atrial fibrillation Better Care): антикоагулянтна терапія / профілактика інсульту, кращий контроль симптомів, контроль супутніх захворювань і факторів ризику.


Висновки. Своєчасна діагностика та систематичний скринінг фібриляції передсердь, оцінка ризику інсульту мають особливо важливе значення для пацієнтів віком ≥65 років та кращого прогнозу пацієнтів. У лікуванні ФП слід дотримуватися підходу ABC.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, В. (2023). Клінічний випадок фібриляції передсердь на фоні ішемічної хвороби серця та коморбідної патології. Обґрунтування формулювання діагнозу та схеми лікування відповідно до сучасних рекомендацій (Матеріали для інформального навчання). Сімейна Медицина. Європейські практики, (4), 89–94. https://doi.org/10.30841/2786-720X.4.2023.297052
Номер
Розділ
Клінічні випадки
Біографія автора

Вікторія Ткаченко, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, кафедра сімейної медицини

Посилання

Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42(5):373–498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.

Ministry of Health of Ukraine. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care (UKPMD) «Atrial Fibrillation» [Internet]. 2016. Order No. 597. 2016 June 15. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_597_ykpmd_fibrpreds.pdf.

Zathar Z, Karunatilleke A, Fawzy AM, Lip GYH. Atrial Fibrillation in Older People: Concepts and Controversies. Front Med (Lausanne). 2019;6:175. doi: 10.3389/fmed.2019.00175.

Duodecim Medical Publications Ltd. Heart rate control in persistent atrial fibrillation: International clinical protocols [Internet]. Guideline No. 01007; Guideline No. 01008. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3890.

Duodecim Medical Publications Ltd. Approaches to treating atrial fibrillation: rate control or rhythm control: International Clinical Protocols of Cardiology [Internet]. Guideline No. 01007. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3889.

Duodecim Medical Publications Ltd. Indications and use of anticoagulant therapy in atrial fibrillation: international clinical protocols in cardiology [Internet]. Guideline No. 00983. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3887.

Duodecim Medical Publications Ltd. International clinical protocols in cardiology [Internet]. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents.

Kovalenkо VM, Lutaya MI, Sirenka YM, Stchova OS, editors. Cardiovascular diseases. Classification, standards of diagnosis and treatment: 5th ed. Kyiv: Morion; 2021. 320 p.

Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407–77. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.

Ministry of Health of Ukraine. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care (UKPMD) «Stable ischemic heart disease» [Internet]. 2021. Order No. 2857. 2021 Dec 23. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/2021_2857_ykpmd_stabihs.pdf.

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021–104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480.

Ministry of Health of Ukraine. Unified clinical protocol of medical care (UCPMD) «Arterial hypertension» [Internet]. 2012. Order No. 384. 2012 May 24. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/384_2012ykpmd_ag.pdf.

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Supplements 2013;3(1):163.

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–88. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227–337. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484.

Ministry of Health of Ukraine. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care (UKPMD) «Prevention of cardiovascular diseases» [Internet]. Order No. 564. 2016 June 13. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_564_ykpmd_pssz.pdf.

McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599–726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.

McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2023;44(37):3627–39. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195.

Shcherbynin MB, Bondarenko YuM. Proton pump inhibitors: new insights into clinical practice. Health Ukraine (Thematic issue). 2020;58(4):13–4.