Стратегія та методологія сучасної превентивної фізичної та реабілітаційної медицини в системі охорони здоров’я України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Владимиров
Наталія Владимирова
Людмила Волгіна
Тетяна Куртян
Юлія Чумак

Анотація

Основним змістом стратегії превентивної фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) є розроблення та реалізація медико-соціальних проектів, які спираються на певні передумови, принципи, завдання та стратегії.


Метою формування якісного життя є сприяння досягненню благополуччя і здоров’я на всіх рівнях і для всіх, а основними механізмами його формування – створення умов для окремих осіб, груп людей, громад та позитивний вплив на проблеми здоров’я.


Хвороба та її наслідки, що порушують необхідний баланс медико-психологічних та соціальних компонентів, ведуть до зміни якості життя людини, до його часткової або повної ізоляції від суспільного життя, яке спричинює соціальну дезінтеграцію.


Це зумовлює необхідність розвитку та впровадження в системі охорони здоров’я України перспективних технологій превентивної реабілітації/ абілітації задля покращення якості життя, що включає оцінювання людиною свого фізичного, психічного і соціального благополуччя.


У статті розглянуто сучасні погляди на превентивну ФРМ як стратегію профілактики захворювань, що включає технологію й організацію діагностичних і оздоровчих засобів. Сучасна стратегія ФРМ визначається пріоритетністю системного підходу, використанням біопсихосоціальних моделей, орієнтацією на персоналізацію особи, передбачає зміни основної парадигми реалізації та оцінки реабілітаційних заходів. Сучасні технології в освіті та навчанні позитивно впливають на зміцнення здоров’я, відновлення та профілактику, медичну діагностику, функціональне оцінювання, лікування та реабілітаційний менеджмент для осіб будь-якого віку, які зазнали обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров’я.


Превентивна ФРМ орієнтована на персону і функціонування (всупереч спеціальностям, орієнтованим на органи та хвороби, або спеціальностям, що фокусуються на конкретних вікових групах) та має за мету покращення активності, якості життя, поліпшення здорової поведінки та сприяння позитивному впливу особистих факторів та факторів навколишнього середовища на функціонування.


Превентивна ФРМ дозволяє керувати своїм здоров’ям. Людина не пасивно дізнається про стан свого здоров’я, а за допомогою сучасних реабілітаційних діагностичних технологій, мультидисциплінарного підходу, фахових спеціалістів, здатних реалізувати комплекс реабілітаційних технологій, інформаційного супроводу пізнає свій організм, розуміє, що негативно впливає на його здоров’я, а що покращує його, і, найголовніше, вчиться сама керувати цими процесами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Владимиров, О., Владимирова, Н., Волгіна, Л., Куртян, Т., & Чумак, Ю. (2023). Стратегія та методологія сучасної превентивної фізичної та реабілітаційної медицини в системі охорони здоров’я України. Сімейна Медицина. Європейські практики, (4), 27–33. https://doi.org/10.30841/2786-720X.4.2023.297023
Номер
Розділ
На допомогу лікарю-практику
Біографії авторів

Олександр Владимиров, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини

Наталія Владимирова, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, кафедра реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини

Людмила Волгіна, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

кандидат медичних наук, доцент, кафедра реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини

Тетяна Куртян, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

кандидат медичних наук, доцент, кафедра реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини

Юлія Чумак, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

кандидат медичних наук, асистент, кафедра реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини

Посилання

Alliance European Bodies of Physical and Rehabilitation Medicine. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Ukr J Physical Rehab Med. 2018;2(2):5–206.

Apanasenko GL. Introduction to the new paradigm of health care. Kyiv: Yurk Lyubchenko Publishing House; 2020. 287 p.

Apanasenko GL. Individual health: in search of the essence and measurement criteria. Int J Res Stadies Med Health Sci. 2019;4(6):6–9.

Apanasenko GL. Laws of thermodynamics and population health. Arch Nutr Public H. 2019;1(2):5.

Andriychuk O, Greida N, Masikova T. Assessment of pain and quality of life in the practical activity of a physical therapist. Phys Educ, Sports Health Culture Modern Soc. 2019;2(46):55–60.

World health organization. Burnout an «occupational phenomenon»: International Classification of Diseases [Internet]. Geneva: WHO; 2019. Available from: https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases.

Stebluk VV, Khomenko IP, Lurin IA. Development of the system of physical and rehabilitation medicine in the conditions of the armed conflict (monograph). Kyiv: Vid-vo Lyudmila; 2020. 436 p.

Maciejewski R, Wronska I, Furtak-Niczyporuk M, editors. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba Baltija Publishing; 2017. 264 p.

Temple NJ, Wilson T, Jacobs DR, Bray Jr GA, editors. Nutritional health: strategies for disease prevention. Part of the book series: Nutrition and Health (NH) [Internet]. 2023. Available from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-61779-894-8.

Vakulenko LO, Klapchuk VV, Vakulenko DV. Fundamentals of rehabilitation, physical therapy, occupational therapy: a textbook. Ternopil: TDMU; 2018. 372 p.

Fowler T, Garr D, Mager NDP, Stanley J. Enhancing primary care and preventive services through Interprofessional practice and education. Israel J Health Policy Res. 2020;9(1):12. doi: 10.1186/s13584-020-00371-8.

Tarallo VL, Gorskyi PV, Shkrobanets ID, Hrytsyuk M. Health for all: population diagnosis, prognosis, strategy of actions and control of their effectiveness. Chernivtsi: BSMU; 2012. 653 p.

Jameson JL, editor. Harrison’s principles of internal medicine: 20th edition. New York McGraw-Hill Education; 2018. 4048 p.

Humphries DL, Scott ME, Vermund SH. Nutrition and infectious diseases: shifting the clinical paradigm. Part of the book series: Nutrition and Health (NH). US: Humana Press; 2021. 538 p.

Kovalenko VM, Shuba NM, Nesukai OG, Bortkevich OP. Internal medicine. Textbook for students of institutions of higher medical education of the III-IV level of accreditation and doctors of postgraduate education based on the recommendations of evidence-based medicine: 3rd ed., revised. and additional. Kyiv: Morion; 2019. 960 p.

Kabantseva AV. Assessment of psychological well-being and formation of adaptive personal resources among persons of working age. Mater. Scientific and practical Conf. From the international time. Probl Personal Resources Educ Prof Activities. 2021;200–03.

Krueger CE, Rosen HJ, Taylor HG, Espy KA, Schatz J, Rey-Casserly C, Kramer JH. Know thyself: real-world behavioral correlates of self-appraisal accuracy. Clin Neuropsychol. 2011;25(5):741–56. doi: 10.1080/13854046.2011.569759.

Verkhovna Rada of Ukraine. About rehabilitation in the healthcare sector [Internet]. 2021. Law no. 1053-IX. 2020 Dec 3. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text.

Panchenko OA. Medical and psychological aspects of rehabilitation and rehabilitation in the era of turbulence. A collection of scientific works. Kyiv: FLOWER; 2021. 420 p.

Mishiev VD, Mikhailov BV. Clinic. Diagnosis and treatment of emotional stress disorders: clinical guidelines. Kyiv: Professional publications. Ukraine; 2021. 62 p.

Boychuk YuD. Modern health care technologies: a monograph. Kharkiv: Original; 2018. 724 p.

Sulima AS. Methodology of teaching the basics of health, valeology and carrying out educational work on the formation of motivation for a healthy lifestyle: terminological dictionary for preparing students for practical classes. Vinnytsia; 2019.17 p.

Mysula IR, Bakaliuk TG, Golyachenko AO, Sidlyaruk NI, editor. The rehabilitation system in Ukraine and ways to improve it. Adv Clin Experimental Med. 2019;(3):177–82.

Sklyarov EYа, Bychkov MA, Gromnadska NM. Public health in the practice of a family doctor: a textbook. Kyiv: VSV Medicine; 2020. 288 p.

Mykhaylovska NS. Prophylactic medicine: Encyclopedia of Modern Ukraine [Internet]. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; 2018. Available from: https://esu.com.ua/article-67438.

Panchenko OA, Kabantseva AV. Human psyche in informational danger. In: Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: State administration. 2020;31(3):226–33.

Panchenko OA, Antonov AV. Rehabilitation as a component of state policy in the field of information and psychological security. Theor Practice Public Administration. 2020;69(2):8–17.

Melnyk BM, Jacobson D, Kelly S, Belyea M, Shaibi G, Small L, et al. Promoting healthy lifestyles in high school adolescents: a randomized controlled trial. Am J Prev Med. 2013;45(4):407–15. doi: 10.1016/j.amepre.2013.05.013.

Prabhakaran D, Anand S, Srinath K. Public health approach to cardiovascular disease prevention & management (1st edition). Boca Raton; 2022. 270 p. https://doi.org/10.1201/b23266.

Smoktuuunowicz E, Lesnierowska M., Cieslak R. Efficacy of an Internet-based intervention for job stress and burnout among medical professionals: study protocol for a randomized controlled trail. Trials. 2019;20(338):1–12. doi: 10.1186/s13063-019-34401-9.

Apanasenko GL, Popova LO, Magliovaniy AV. Sanology. Medical aspects of valeology. Textbook for doctors-students of institutions (faculties) of postgraduate education of higher educational medical institutions of Ukraine III-IV levels of accreditation. Kyiv-Lviv; 2011. 302 p.

Svintsitsky AS, Gaevski P. Internal diseases. A textbook based on the principles of evidence-based medicine. Pract Med. 2018;19:1632.

Sokolova NI. Somatic health quantity – a criterion for evaluating the effectiveness of preventive physical rehabilitation. Pedag, Psychol Med biol Probl Physical Educ Sports. Kharkiv: KhDADM. 2004;17:86–98.

Sushyk N. Competence approach in the implementation of the technology of forming a healthy lifestyle of children of adolescent and youth age using the «equal-equal» method. New Pedagogical Opinion. 2019;4:91–95.

Tomenson B, Essau C, Jacobi F. Total somatic symptom score as a predictor of health outcome in somatic symptom disorders. Br J Psychiatry. 2013;203(5):373–80.

Vashchuk FG, Lugovoi VI. Conceptual and legal foundations of the formation of a single European educational space: educational manual. Uzhgorod: ZakSU; 2011. 568 p.

Vladimirov OA, Dolyna O, Golyk VA, Gdyria OV, Kolisnyk SP, Kurtyan TV. Conceptual apparatus of physical and rehabilitation medicine. Ukr J Physical Rehab Med. 2019;1-2 (5-6):10–30.

Vladimirov OA, Vladimirova NI, Gubenko VP, Gurbych OA, Zachatko TM, Kozyavkin VI, et al. Physiotherapy: a textbook recommended by the Ministry of Education and Culture of Ukraine Kyiv: Format; 2013. 432 p.

USAID. USAID Mission Project «Strengthening rehabilitation services in health care systems» UCP Wheels for Humanity [Internet]. USAID. 2021. Available from: https://www.Usaid.Gov/node/71471.

Teslenko YuV, Teslenko MM, Katerenchuk IP. Physical and rehabilitation medicine in Ukraine: basic principles and directions, ways to improve rehabilitation care. Herald Probl Biol Med. 2019;2(151):58–63.