Застосування Saccharomyces boulardii для попередження антибіотикоасоційованої діареї у дітей з пневмонією та бронхітом

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Марушко
Тетяна Гищак
Андрій Писарєв
Тетяна Іовіца

Анотація

Протягом останніх років реєструється зростання поширеності антибіотикоасоційованої діареї у дітей (ААД). За сучасних умов відбуваються зміни мікробного спектра збудників ААД та їхньої чутливості до антимікробних препаратів. Це свідчить про необхідність проведення подальших досліджень щодо ефективності та безпеки застосування антидіарейних препаратів, зокрема Saccharomyces boulardii (SB), у клінічній практиці.


Мета дослідження: аналіз клінічної ефективності та безпеки застосування SB щодо попередження проявів ААД у дітей.


Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування 84 дітей віком від 1 до 16 років з пневмонією (n=50) та з гострим бронхітом бактеріальної етіології (n=34). Пацієнтів, співставних за віком, статтю, етіологією та клінічною формою гострого респіраторного захворювання, було розподілено на дві групи дослідження: І (основна) група – 44 дитини, які в комплексному лікуванні (антибактеріальна та симптоматична терапія) отримували SB курсом 10–12 днів та ІІ (контрольна) група – 40 пацієнтів, які отримували лише антибіотикотерапію та не приймали пробіотичні препарати.


Під час дослідження оцінювали стан травного тракту (апетит, наявність нудоти і блювання, частоту та тяжкість діареї), шкірних покривів (сухість, попрілості), нервової системи (порушення сну, неспокій).


Результати. На початку дослідження статистичної різниці між частотою патологічних симптомів у групах дослідження виявлено не було. У процесі лікування спостерігалась позитивна динаміка клінічних проявів ураження респіраторного тракту у дітей в группах спостереження. У хворих І групи, які отримували SB, на 10-ту добу в усіх пацієнтів випорожнення були сформованими, тоді як у ІІ групі на 10-ту добу діарея виявлялась у 12 (30%) із 40 дітей (р<0,01). У динаміці лікування на 10–12-й день зниження кількості біфідобактерій (<1010 ) залишалося у 2 (6,7%) із 30 дітей І групи і у 15 (60%) із 25 дітей ІІ групи (р<0,01).


Зниження кількості лактобактерій (<107) виявлено в 1 (3,3%) із 30 дітей І групи та у 9 (36,0%) із 25 пацієнтів ІІ групи (р<0,05). Майже у всіх дітей І групи на 10–12-й день вдалося досягти повної нормалізації функції кишечника. Побічних явищ під час вживання препарату не було.


Висновки. Призначення SB одночасно з антибактеріальною терапією дозволило достовірно зменшити на 5-ту добу комплексного лікування явища метеоризму та кишкові кольки у 86,4–88,6% дітей. В основній групі швидко нормалізувалися частота і консистенція випорожнень. У групі порівняння такої динаміки клінічної симптоматики не спостерігалось.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Марушко, Ю., Гищак, Т., Писарєв, А., & Іовіца, Т. (2023). Застосування Saccharomyces boulardii для попередження антибіотикоасоційованої діареї у дітей з пневмонією та бронхітом. Сімейна Медицина. Європейські практики, (3), 55–62. https://doi.org/10.30841/2786-720X.3.2023.289354
Номер
Розділ
Педіатрія
Біографії авторів

Юрій Марушко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Марушко Юрій Володимирович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Інституту післядипломної освіти

Тетяна Гищак, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Гищак Тетяна Віталіївна,

доктор медичних наук, професор, кафедра педіатрії Інституту післядипломної освіти

Андрій Писарєв, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Писарєв Андрій Олександрович,

доктор медичних наук, професор, кафедра педіатрії Інституту післядипломної освіти

Тетяна Іовіца, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Іовіца Тетяна Володимирівна,

кандидат медичних наук, доцент, кафедра педіатрії Інституту післядипломної освіти

Посилання

Kramarov S. Probiotics for diarrhea in children: evidence base. Ukr Med Chasopys. 2019:1.

Nasiri MJ, Goudarzi M, Hajikhani B, Ghazi M, Goudarzi H, Pouriran R. Clostridioides (Clostridium) difficile infection in hospitalized patients with antibiotic-associated diarrhea: A systematic review and meta-analysis. Anaerobe. 2018;50:32–7. doi: 10.1016/j.anaerobe.2018.01.011.

Wan CM, Yu H, Liu G, Xu HM, Mao ZQ, Xu Y, et al. A multicenter randomized controlled study of Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in infants and young children. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2017;55(5):349–54. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2017.05.008.

Maidannyk V. Antybityko-asotsiiovana diareia u ditei. Kyiv: Klinichni rekomendatsii.; 2016. 32 p.

Marushko Yu, Moskovenko O. Effectiveness and safety of the use of Saccharomyces boulardii in clinical practice. Pediatr.2018;3(46):37–8.

Tsyupa I. Saccharomyces bullardia is a probiotic you can trust. Healthy Ukraine. 2020;2:53.

Guo Q, Goldenberg JZ, Humphrey C, El Dib R, Johnston BC. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4(4):CD004827. doi: 10.1002/14651858.CD004827.pub5.

Pais P, Almeida V, Yılmaz M, Teixeira MC. Saccharomyces boulardii: What Makes It Tick as Successful Probiotic? J Fungi (Basel). 2020;6(2):78. doi: 10.3390/jof6020078.

Ramos SF, Araújo-Neto FC, Aires-Moreno GT, de Araújo DCSA, Lima EDC, de Lyra DP Jr. Causality and avoidability of adverse drug reactions of antibiotics in hospitalized children: a cohort study. Int J Clin Pharm. 2021;43(5):1293–301. doi: 10.1007/s11096-021-01249-8.

Duysburgh C, Van den Abbeele P, Morera M, Marzorati M. Lacticaseibacillus rhamnosus GG and Saccharomyces cerevisiae boulardii supplementation exert protective effects on human gut microbiome following antibiotic administration in vitro. Benef Microbes. 2021;12(4):59–73. doi: 10.3920/BM2020.0180.

INSTRUCTION MHU Normahut capsules blister, No. 10. 6 wad. Kyiv: Internet issuance; 2019. 1600 p.

Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD004827. doi: 10.1002/14651858.CD004827.pub4.

Jin Y, Yu S, Liu JJ, Yun EJ, Lee JW, Jin YS, et al. Production of neoagarooligosaccharides by probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii engineered as a microbial cell factory. Microb Cell Fact. 2021;20(1):160. doi: 10.1186/s12934-021-01644-w.

Hayes SR, Vargas AJ. Probiotics for the Prevention of Pediatric Antibiotic-Associated Diarrhea. Explore (NY). 2016;12(6):463–6. doi: 10.1016/j.explore.2016.08.015.

Investigating Group for Prevention of AAD in Children with Pneumonia by Clostridium Butyricum and Bifidobacterium. Multicenter, randomized, controlled clinical trial on preventing antibiotic-associated diarrhea in children with pneumonia using the live Clostridium butyricum and Bifidobacterium combined Powder. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012;50(10):732–6.

Feng J, Zhang C, Chen H, Chen Z, Chen Y, He D, et al. Shen-Ling-Bai-Zhu-San Enhances the Antipneumonia Effect of Cefixime in Children by Ameliorating Gut Microflora, Inflammation, and Immune Response. Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:7752426. doi: 10.1155/2022/7752426.

Łukasik J, Guo Q, Boulos L, Szajewska H, Johnston BC. Probiotics for the prevention of antibiotic-associated adverse events in children-A scoping review to inform development of a core outcome set. PLoS One. 2020;15(5):e0228824. doi: 10.1371/journal.pone.0228824.

Czerucka D, Rampal P. Diversity of Saccharomyces boulardii CNCM I-745 mechanisms of action against intestinal infections. World J Gastroenterol. 2019;25(18):2188–203. doi: 10.3748/wjg.v25.i18.2188.

Agamennone V, Krul CAM, Rijkers G, Kort R. A practical guide for probiotics applied to the case of antibiotic-associated diarrhea in The Netherlands. BMC Gastroenterol. 2018;18(1):103. doi: 10.1186/s12876-018-0831-x.

Mourey F, Sureja V, Kheni D, Shah P, Parikh D, Upadhyay U, et al. A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Saccharomyces boulardii in Infants and Children With Acute Diarrhea. Pediatr Infect Dis J. 2020;39(11):e347-e51. doi: 10.1097/INF.0000000000002849.

Nenkovskiy S, Neyankovskaya O, Yatsula M, Gorodilovskaya M. Peculiarities of ingestion of probiotics in antibiotic association of diarrhea in children. Healthy Kids. 2020;15(2):55–61.

Shadrin O, Marushko T, Marushko R. Ways to prevent antibiotic-associated diarrhea in children of early age. Healthy Kids. 2018;13(5):11–5.

Shan LS, Hou P, Wang ZJ, Liu FR, Chen N, Shu LH, et al. Prevention and treatment of diarrhoea with Saccharomyces boulardii in children with acute lower respiratory tract infections. Benef Microbes. 2013;4(4):329–34. doi: 10.3920/BM2013.0008.

Mourey F, Sureja V, Kheni D, Shah P, Parikh D, Upadhyay U, et al. A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Saccharomyces boulardii in Infants and Children With Acute Diarrhea. Pediatr Infect Dis J. 2020;39(11):e347–e51. doi: 10.1097/INF.0000000000002849.

Sen S, Mansell TJ. Yeasts as probiotics: Mechanisms, outcomes, and future potential. Fungal Genet Biol. 2020;137:103333. doi: 10.1016/j.fgb.2020.103333.

Wan CM, Yu H, Liu G, Xu HM, Mao ZQ, Xu Y, et al. A multicenter randomized controlled study of Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in infants and young children. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2017;55(5):349–54. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2017.05.008.

Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42(7):793–801. doi: 10.1111/apt.13344.

Zhang J, Wan S, Gui Q. Comparison of safety, effectiveness and serum inflammatory factor indexes of Saccharomyces boulardii versus Bifidobacterium triple viable in treating children with chronic diarrhea: a randomized trial. Transl Pediatr. 2021;10(6):77–1685. doi: 10.21037/tp-21-195.

Pais P, Almeida V, Yılmaz M, Teixeira MC. Saccharomyces boulardii: What Makes It Tick as Successful Probiotic? J Fungi (Basel). 2020;6(2):78. doi: 10.3390/jof6020078.