Особливості клінічного перебігу та якості життя у пацієнтів з хронічним панкреатитом та гастродуоденальними змінами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Махніцька
Лілія Бабінець

Анотація

Не дивлячись на значні успіхи у дослідженні патології підшлункової залози (ПЗ), клінічні симптоми та синдроми, а також оцінка якості життя за допомогою опитувальників SF-36 та GSRS у пацієнтів з хронічним панкреатитом (ХП) у поєднанні з коморбідною патологією органів гастродуоденальної зони (ГДЗ) залишаються недостатньо вивченими і обґрунтованими.


Мета дослідження: аналіз клінічної симптоматики та оцінка якості життя за допомогою опитувальників SF-36 та GSRS при коморбідності хронічного панкреатиту із H. pylori-асоційованим хронічним гастритом.


Матеріали та методи. Проведено обстеження та вивчення показників 30 амбулаторних хворих на ХП і 117 пацієнтів із ХП у коморбідності з хронічним гастритом (ХГ), асоційованим із Н. pylori. Серед обстежених було 87 (59,2%) чоловіків та 60 (40,8%) жінок віком від 19 до 76 років (середній вік – 48,29±1,04 року). До групи контролю увійшли 30 практично здорових людей, співставних за віком і статтю.


Проаналізовано клінічні прояви учасників груп дослідження. Для достовірної оцінки якості життя порівнювали пацієнтів: контрольної групи, хворих на ХП та пацієнтів з коморбідністю. За допомогою опитувальника SF-36 провели оцінку фізичного та психологічного компонентів. Також досліджено показники компонентів якості життя хворих за шкалами опитувальника GSRS.


Результати. Клінічна симптоматика при коморбідності ХП із супутніми гастродуоденальними порушеннями мала особливості порівняно з такими при ізольованому ХП. У пацієнтів із ХП і порушеннями органів ГДЗ частіше виявляли больовий, диспепсичний, ентеропанкреатичний і астеновегетативний, анемічний синдром.


Було констатовано достовірно нижчий середній сумарний показник фізичного компоненту у пацієнтів із ХП із коморбідністю щодо такого у групі ізольованого ХП за опитувальником SF-36: різниця між значеннями середнього сумарного показника фізичного компонента якості життя у пацієнтів груп порівняння становила 10,42 бала (11,2%).


Висновки. Результати дослідження свідчать, що різниця між сумарними показниками шкал психологічного компоненту якості життя за опитувальником SF-36 груп пацієнтів із ХП і пацієнтів із коморбідністю становить 9,71 (11,5%). Це доводить достовірно гірший психологічний стан хворих на ХП із супутніми гастродуоденальними змінами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Махніцька, І., & Бабінець, Л. (2023). Особливості клінічного перебігу та якості життя у пацієнтів з хронічним панкреатитом та гастродуоденальними змінами. Сімейна Медицина. Європейські практики, (2), 45–49. https://doi.org/10.30841/2786-720X.2.2023.282493
Номер
Розділ
Гастроентерологія
Біографії авторів

Ірина Махніцька, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Махніцька Ірина Володимирівна,

аспірантка, кафедра терапії та сімейної медицини

Лілія Бабінець, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Бабінець Лілія Степанівна,

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри терапії та сімейної медицини

Посилання

Zhu X, Zhu C, Zhao Y, Liu X, Sa R, Wang Y, et al. Prevalence of Helicobacter pylori Virulence Genes and Their Association with Chronic Gastritis in Beijing, China. Curr Microbiol. 2022;80(1):33. doi: 10.1007/s00284-022-03135-6.

Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, Suen MMY, Underwood FE, Tanyingoh D, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology. 2017;153(2):420–9. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022.

Graham DY. History of Helicobacter pylori, duodenal ulcer, gastric ulcer and gastric cancer. World J Gastroenterol. 2014;20(18):5191–204. doi: 10.3748/wjg.v20.i18.5191.

Nagy P, Johansson S, Molloy-Bland M. Systematic review of time trends in the prevalence of Helicobacter pylori infection in China and the USA. Gut Pathog. 2016;8:8. doi: 10.1186/s13099-016-0091-7.

Conwell DL, Lee LS, Yadav D, Longnecker DS, Miller FH, Mortele KJ, et al. American Pancreatic Association Practice Guidelines in Chronic Pancreatitis: evidence-based report on diagnostic guidelines. Pancreas. 2014;43(8):1143–62. doi: 10.1097/MPA.0000000000000237.

Kalivarathan J, Yadav K, Bataller W, Brigle NW, Kanak MA. Etiopathogenesis and pathophysiology of chronic pancreatitis. Transplant, Bioengineering, Regeneration Endocr Pancreas. 2019;2:5–32. doi: 10.1016/B978-0-12-814831-0.00001-4.

Sankaran SJ, Xiao AY, Wu LM, Windsor JA, Forsmark CE, Petrov MS. Frequency of progression from acute to chronic pancreatitis and risk factors: a meta-analysis. Gastroenterology. 2015;149(6):1490–500. doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.066.

DeSouza SV, Singh RG, Yoon HD, Murphy R, Plank LD, Petrov MS. Pancreas volume in health and disease: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;12(8):757–66. doi: 10.1080/17474124.2018.1496015.

Peery AF, Crockett SD, Murphy CC, Lund JL, Dellon ES, Williams JL, et al. Burden and Cost of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States: Update 2018. Gastroenterol. 2019;156(1):254–72.e11. doi: 10.1053/j.gastro.2018.08.063.

Gardner TB, Adler DG, Forsmark CE, Sauer BG, Taylor JR, Whitcomb DC. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2020;115(3):322–339. doi: 10.14309/ajg.0000000000000535.

Petrov MS, Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(3):175–84. doi: 10.1038/s41575-018-0087-5.

Olesen SS, Juel J, Nielsen AK, Frøkjær JB, Wilder-Smith OH, Drewes AM. Pain severity reduces life quality in chronic pancreatitis: Implications for design of future outcome trials. Pancreatology. 2014;14(6):497–502. doi: 10.1016/j.pan.2014.09.009.

Retnakumar RJ, Nath AN, Nair GB, Chattopadhyay S. Gastrointestinal microbiome in the context of Helicobacter pylori infection in stomach and gastroduodenal diseases. Prog Mol Biol Transl Sci. 2022;192(1):53–95. doi: 10.1016/bs.pmbts.2022.07.001.

Alexander SM, Retnakumar RJ, Chouhan D, Devi TNB, Dharmaseelan S, Devadas K, et al. Helicobacter pylori in Human Stomach: The Inconsistencies in Clinical Outcomes and the Probable Causes. Front Microbiol. 2021;12:713955. doi: 10.3389/fmicb.2021.713955.

Troncoso C, Pavez M, Cerda Á, Manríquez V, Prado A, Hofmann E, et al. Association of Progranulin Gene Expression from Dyspeptic Patients with Virulent Helicobacter pylori Strains; In Vivo Model. Microorganisms. 2022;10(5):998. doi: 10.3390/microorganisms10050998.

Bulajic M, Panic N, Löhr JM. Helicobacter pylori and pancreatic diseases. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014;5(4):380–3. doi: 10.4291/wjgp.v5.i4.380.

Bai X, Zhu M, He Y, Wang T, Tian D, Shu J. The impacts of probiotics in eradication therapy of Helicobacter pylori. Arch Microbiol. 2022;204(12):692. doi: 10.1007/s00203-022-03314-w.

Wu X, Xu X, Xiang Y, Fan D, An Q, Yue G, et al. Exosome-mediated effects and applications in inflammatory diseases of the digestive system. Eur J Med Res. 2022;27(1):163. doi: 10.1186/s40001-022-00792-y.

Palmer B, Petrik M. Psychological Evaluation and Management of Chronic Pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am. 2022;51(4):799–813. doi: 10.1016/j.gtc.2022.07.006.

Koch RM, Tchernodrinski S, Principe DR. Case report: Rapid onset, ischemic-type gastritis after initiating oral iron supplementation. Front Med (Lausanne). 2022;9:1010897. doi: 10.3389/fmed.2022.1010897.

Cañamares-Orbís P, García-Rayado G, Alfaro-Almajano E. Nutritional Support in Pancreatic Diseases. Nutrients. 2022;14(21):4570. doi: 10.3390/nu14214570.

Greer JB, Greer P, Sandhu BS, Alkaade S, Wilcox CM, Anderson MA, et al. Nutrition and Inflammatory Biomarkers in Chronic Pancreatitis Patients. Nutr Clin Pract. 2019;34(3):387–99. doi: 10.1002/ncp.10186.

Ahmed A, Anand AN, Shah I, Yakah W, Freedman SD, Thomas R, et al. Prospective evaluation of sleep disturbances in chronic pancreatitis and its impact on quality of life: a pilot study. Sleep Breath. 2022;26(4):1683–91. doi: 10.1007/s11325-021-02541-7.

Phillips AE, Faghih M, Drewes AM, Singh VK, Yadav D, Olesen SS, et al. Psychiatric Comorbidity in Patients With Chronic Pancreatitis Associates with Pain and Reduced Quality of Life. Am J Gastroenterol. 2020;115(12):2077–85. doi: 10.14309/ajg.0000000000000782.

Machicado JD, Amann ST, Anderson MA, Abberbock J, Sherman S, Conwell DL, et al. Quality of Life in Chronic Pancreatitis is Determined by Constant Pain, Disability/Unemployment, Current Smoking, and Associated Co-Morbidities. Am J Gastroenterol. 2017;112(4):633–42. doi: 10.1038/ajg.2017.42.