Теоретико-методологічні основи досліджень державної політики щодо модернізації системи надання первинної медичної допомоги

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Шкільняк
Катерина Дерпак
Юрій Дерпак

Анотація

Проведено дослідження історичних аспектів державної політики щодо модернізації системи надання первинної медичної допомоги в Україні. Джерелами інформації стали опубліковані наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема, пошуково-бібліографічний метод було використано для систематизації наукових праць із теми дослідження; порівняльно-правовий метод застосовували під час проведення аналізу загальних та спеціальних нормативно-правових актів; методи аналізу і синтезу, класифікації та систематизації, узагальнення й аналогії використовували для вивчення динаміки розвитку нормативно-правової бази, що регулює питання модернізації системи надання первинної медичної допомоги; метод узагальнення і прогностичний метод застосовували у процесі формулювання висновків, рекомендацій та пропозицій.


Сучасний стан політики щодо збереження здоров’я нації має низку проблем, оскільки виникають передумови реальної загрози здоров’ю населення. Внаслідок цього у країні спостерігається стійка депопуляція, переважно за рахунок високого рівня смертності людей працездатного віку.


У перші десятиріччя після проголошення незалежності нашої держави реформи охорони здоров’я були спрямовані на збереження існуючої моделі системи охорони здоров’я та забезпечення населення медичною допомогою, при збереженні мінімального рівня соціальних гарантій. Це не допомагало запобігати багатьом хворобам до того, як вони потребували складного, вартісного і не завжди успішного лікування. Постало питання реформування неефективної системи охорони здоров’я, яка не здатна надавати задовільні медичні послуги та потерпає від корупції.


Відповідно до основних пріоритетів реформування галузі охорони здоров’я розпочалося впровадження процесу модернізації системи охорони здоров’я, що базується на основних принципах, а саме: доступність та якість медичної допомоги для населення в рамках інтегрованої системи охорони здоров’я, забезпечення реального доступу населення до якісних медичних послуг, переведення галузі на якісно новий рівень і впровадження ефективного медичного страхування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шкільняк, М., Дерпак, К., & Дерпак, Ю. (2023). Теоретико-методологічні основи досліджень державної політики щодо модернізації системи надання первинної медичної допомоги. Сімейна Медицина. Європейські практики, (2), 24–29. https://doi.org/10.30841/2786-720X.2.2023.282490
Номер
Розділ
На допомогу лікарю-практику
Біографії авторів

Михайло Шкільняк, Західноукраїнський національний університет

Шкільняк Михайло Михайлович,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

Катерина Дерпак, Західноукраїнський національний університет

Дерпак Катерина Юріївна,

Студентка

Юрій Дерпак, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Дерпак Юрій Юрійович,

доктор медичних наук, доцент, кафедра терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології

Посилання

Semashko NA. The science of public health. Moscow; 1922, p. 5–6.

Petruchenko NV. Improvement of regulatory and legal support for the transformation of the health care system at the level of primary medical care in Ukraine. In: Material III All-Ukrainian. Science and practice conf. for international with the participation of students of higher education and young scientists as part of the event School of Youth Development, Theory and Practice of Public Management and Administration in the 21st Century. 2020 Nov 25; Kyiv. Kyiv: NADU; 2020, p. 195–7.

Derpak Yuyu. Regulatory and legal support for the modernization of the health care system at the level of providing primary medical care in Ukraine. In: IV International scientific and practical conference Science, theory and practice. 2021 Oct 12-15; Tokyo. Tokyo, p. 211–8.

Shafransky VV. European policy «Health-2020»: using science-based strategies to obtain positive results. Econom Health Care Law. 2016;1:44–8.

Tsiborovsky OM. On the guard of health: the history of the formation of social medicine and public health protection in Ukraine: a monograph. Kyiv: Fact; 2010. 687 p.

Shkilnyak M, Derpak Yu. Modernization of the Health Care System at the Level of Providing Primary Medical Care in Ukraine. In: XII International scientific and practical conference Current challenges, Trends, and Transformations. 2022 Dec 13-16; Boston. Boston, p. 204–11.

Brych VV. The place of primary medical care in the provision of medical rehabilitation of persons with musculoskeletal injuries: Recommendations of the World Health Organization and the situation in Ukraine. Clin Prof Med. 2022;2:52–60. doi:10.31612/2612-4868.2(20).2022.06.

Mostepan TV, Horachuk VV, Dolzhenko MM. Legislative regulation of rehabilitation in the field of health care in Ukraine. Ukraine. Health Nation. 2021;1:81–7.

USAID. Stages of implementation of the health care system financing reform by PMD institutions in 2018: USAID project «Health Care Reform Support» [Internet]. A collection of methodological support materials for PMD institutions. 2020. Available from: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/311/USAID_2018_interactiv_1.pdf.

Cabinet of Ministers of Ukraine. On approval of the list and composition of hospital districts in the regions [Internet]. 2017. Order No. 201 2017 April 22. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249845141.

Ministry of Health of Ukraine. Sample provisions on the Internet hospital district. 2017. Order No. 1621. December 18, 2017. Under revision Available from: http://moz.gov.ua/uploads/0/2663-dn_20171218_1621_dod.pdf.

Cabinet of Ministers of Ukraine. Some questions regarding contracts for medical care of the population under the program of medical guarantees [Internet]. 2018. Resolution No. 410. 2018 April 25. Available from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/410-2018-%D0%BF.

Cabinet of Ministers of Ukraine. On the approval of the requirements for the provider of services for medical care of the population, with which the main managers of budget funds conclude contracts for medical care of the population [Internet]. 2018. Resolution No. 391. 2018. April 28. Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-2018-%D0%BF.

Cabinet of Ministers of Ukraine. On the approval of the Procedure for the implementation of state guarantees of medical care of the population under the program of medical guarantees for primary medical care for 2018 [Internet]. 2018. Resolution No. 407. 2018 April 25. Available from: http://zakon5/rada.gov.ua/laws/show/407-2018-%D0%BF.

Ministry of Health of Ukraine. On the approval of the Procedure for providing primary medical care [Internet]. 2018. Order No. 504. 2018 March 19. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#n19.

Ministry of Health of Ukraine. About the creation and implementation of medical technology documents on the standardization of medical care in the system [Internet]. 2012. Order No. 751. 2012 Sept 28. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12#Text.

Law of Ukraine. About state financial guarantees of medical care for the population [Internet]. Law of Ukraine No. 2168 – VIII. 2017 October 19. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.

Cabinet of Ministers of Ukraine. About the formation of the National Health Service of Ukraine [Internet]. 2017. Resolution No. 1101. 2017 Dec 27. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF#Text.

Ministry of Health of Ukraine. On the approval of the Procedure for providing primary medical care [Internet]. Order No. 504. March 19, 2018. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi.

Cabinet of Ministers of Ukraine. On the approval of the requirements for the provider of services for medical care of the population, with which the main managers of budget funds conclude contracts for medical care of the population [Internet]. 2018. Resolution No. 391. 2018 April 28. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2018-%D0%BF#Text.

Mulyar G. Foreign experience of the functioning of the health care system in the context of ensuring the implementation of the right to health care. Herald of APSVT. 2020;(1-2):43–52. doi: 10.33287/11206.

Falko Ya. Medical assistance in EU countries, USA and Ukraine [Internet]. Voice of Ukraine. 2020. Available from: http://www.golos.com.ua/article/334485.

Martynov P. The Australian medical model: affordable, quality and effective [Internet]. The price of the state. 2016. Available from: https://cost.ua/news/352-med-australia/.

Cabinet of Ministers of Ukraine. Some issues of implementation of the program of state guarantees of medical care of the population in 2022 [Internet]. 2021. Resolution No. 1440. 2021 Dec 29. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1440-2021-%D0%BF#Text.

Law of Ukraine. Fundamentals of Ukrainian legislation on health care [Internet]. 2021. Law of Ukraine. 2801 – XII. 2021 October 20. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Ministry of Health of Ukraine. About the organization of clinical and expert assessment of the quality of medical care and medical service [Internet]. 2016. Order No. 69. 2016 Feb 05. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16#Text.

Cabinet of Ministers of Ukraine. Some issues of the electronic health care system [Internet]. 2018. Resolution No. 411. 2018 April 25. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF.

Ministry of Health of Ukraine. On the approval of the Procedure for the selection of a doctor who provides primary medical care and the declaration form on the selection of a doctor who provides primary medical care [Internet]. 2018. Order No. 503. 2018 March 19. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18#Text.