Аналіз морфології слизової оболонки гастродуоденальної зони при хронічному панкреатиті у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом С під впливом комбінованої гепатопротекції

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Хомин
Лілія Бабінець
Ірина Галабіцька

Анотація

Останнім часом у медицині все частіше вивчається вплив інфекційного, гепатобіліарного і гастродуоденогенного факторів на формування і перебіг хронічного панкреатиту (ХП) на тлі хронічного вірусного гепатиту С (ХВГС), пролікованого етіотропно. Важливим серед інфекційних факторів при ХП є вірусний гепатит С (ВГС), щодо якого доказово доведено здатність до хронізації інфекції. Стан слизової оболонки органів гастродуоденальної зони (ГДЗ) при поєднаному перебігу ХП і ХВГС є важливим для якості життя хворих, а також для оцінювання безпечності проведеного і планованого відновного комплексного лікування таких пацієнтів.


Мета дослідження: аналіз динаміки морфологічних змін слизової оболонки ГДЗ пацієнтів із ХП у коморбідності з пролікованим етіотропно ХВГС під впливом протокольного терапевтичного комплексу з додатковим включенням до нього гепатотрофних препаратів.


Матеріали та методи. Проаналізовано дані 55 пацієнтів із ХП у коморбідності із ХВГС після проведеного етіотропного лікування ВГС, які були обстежені за загальноприйнятими алгоритмами і отримували загальноприйнятий комплекс лікування за протоколом ХП.


Пацієнтів було розподілено на дві групи: 1-а група – 20 пацієнтів, які отримували загальноприйнятий комплекс лікування за протоколом (ЗПК) протягом 3 міс; 2-а група – 35 пацієнтів, які отримували ЗПК із додатковим включенням гепатотрофних засобів протягом 3 міс. Усім хворим до і після лікування було проведено морфологічне дослідження біоптатів слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки.


Результати. У ході дослідження встановлено достовірне покращання морфологічного стану слизової оболонки ГДЗ пацієнтів із поєднанням ХП і ХВГС після курсу лікування із застосуванням гепатопротекторів, а саме: зменшення лімфогістіоцитарної інфільтрації – у 3,97 раза, відновлення структури залоз, які не зазнали повної неметапластичної атрофії – у 5,13 раза, посилення проліферації залозистого епітелію як ознаки морфологічного відновлення епітелію – у 3,9 раза, зменшення ознак дисплазії епітелію – у 10,35 раза, зменшення кількості ерозій слизової оболонки органів ГДЗ – у 2,6 раза.


Висновки. Обґрунтовано вищу ефективність і безпечність комплексного лікування з додатковим включенням комбінації гепатотрофних засобів на морфологічний стан слизової оболонки органів гастродуоденальної зони.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Хомин, Г., Бабінець, Л., & Галабіцька, І. (2023). Аналіз морфології слизової оболонки гастродуоденальної зони при хронічному панкреатиті у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом С під впливом комбінованої гепатопротекції. Сімейна Медицина. Європейські практики, (2), 50–56. https://doi.org/10.30841/2786-720X.2.2023.281216
Номер
Розділ
Гастроентерологія
Біографії авторів

Галина Хомин, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Хомин Галина Олександрівна,

аспірантка, кафедра терапії та сімейної медицини

Лілія Бабінець, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Бабінець Лілія Степанівна,

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри терапії та сімейної медицини

Ірина Галабіцька, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Галабіцька Ірина Михайлівна,

кандидат медичних наук, докторантка, кафедра терапії та сімейної медицини

Посилання

Soulier A, Poiteau L, Rosa I, Hezode C, Roudot-Thoraval F, Pawlotsky JM, Chevaliez S. Dried Blood Spots: A Tool to Ensure Broad Access to Hepatitis C Screening, Diagnosis, and Treatment Monitoring. J Infect Dis. 2016;213(7):1087–95. doi: 10.1093/infdis/jiv423.

Younossi ZM, Zheng L, Stepanova M, Venkatesan C, Mir HM. Moderate, excessive or heavy alcohol consumption: each is significantly associated with increased mortality in patients with chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(7):703–9. doi: 10.1111/apt.12265.

Abdel AS, Elsharkawy A, Fouad R, Adel E, Abdellatif Z, Musa S, et al. Improvement of glycemic state among responders to sofosbuvir-based treatment regimens: single center experience. J Med Virol. 2017;89:2181–7. doi: 10.1002/jmv.24897.

Babinets LS, Sasyk HM, Halabitska IM, Mykuliak VR. Possibilities of complex rehabilitation of patients with type 2 diabetes and concomitant chronic pancreatitis in ambulatory practice. Balneol. 2021(1);12–5.

Babinets LS, Shaihen OR, Homyn HO, Halabitska IM. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C. Wiad Lek. 2019;72(4):595–9.

Bitton S, Pettei MJ. Exocrine pancreatic insufficiency. Pediatr Rev. 2016;37(2):85–7. doi: 10.1542/pir.2015-0084.

Chevaliez S, Soulier A, Poiteau L, Bouvier-Alias M, Pawlotsky JM. Clinical utility of hepatitis C virus core antigen quantification in patients with chronic hepatitis C. J Clin Virol. 2014;61:145–8. doi: 10.1016/j.jcv.2014.05.014.

Domínguez Muñoz JE, Lucendo Villarín AJ, Carballo Álvarez LF, Tenías JM, Iglesias García J. Spanish multicenter study to estimate the incidence of chronic pancreatitis. Rev Esp Enferm Dig. 2016;108(7):411–6. doi: 10.17235/reed.2016.4056/2015.

Drazilova S, Janicko M, Skladany L, Kristian P, Oltman M, Szantova M, et al. Glucose Metabolism Changes in Patients with Chronic Hepatitis C Treated with Direct Acting Antivirals. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018;2018:6095097. doi: 10.1155/2018/6095097.

European Association for Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. J Hepatol. 2015;63:199–236. doi: 10.1016/j.jhep.2020.08.018.

European Union HCV Collaborators. Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modeling study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017;2(5):325–36. doi: 10.1016/S2468-1253(17)30045-6.

Foster GR, Dore GJ, Wang S, Grebely J, Sherman KE, Baumgarten A, et al. Glecaprevir/pibrentasvir in patients with chronic HCV and recent drug use: An integrated analysis of 7 phase III studies. Drug Alcohol Depend. 2019;194:487–494. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.11.007.

Gower E, Estes C, Blach S, Razavi-Shearer K, Razavi H. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;61:S45–57. doi: 10.1016/j.jhep.2014.07.027.

Hagstrom H. Alcohol consumption in concomitant liver disease: how much is too much? Curr Hepatol Rep 2017;16:152–7. doi: 10.1007/s11901-017-0343-0.

Indolfi G, Easterbrook P, Dusheiko G, El-Sayed MH, Jonas MM, Thorne C, et al. Hepatitis C virus infection in children and adolescents. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4:477–87. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30046-9.

Levy P, Dominguez-Munoz E, Imrie C, Lohr M, Maisonneuve P. Epidemiology of chronic pancreatitis: burden of the disease and consequences. United European Gastroenterol J. 2014;2(5):345–54. doi: 10.1177/2050640614548208.

Lew D, Afghani E, Pandol S. Chronic pancreatitis: current status and challenges for prevention and treatment. Dig Dis Sci. 2017;62(7):1702–12. doi: 10.1007/sl0620- 017-4602-2.

Lohr JM, Oliver MR, Frulloni L. Synopsis of recent guidelines on pancreatic exocrine insufficiency. United European Gastroenterol J. 2013;l(2):79–83. doi: 10.1177/2050640613476500.

Nahon P, Bourcier V, Layese R, Audureau E, Cagnot C, Marcellin P, et al. Eradication of hepatitis C virus infection in patients with cirrhosis reduces risk of liver and non-liver complications. Gastroenterol. 2017;152:142–56, e2. doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.009.

Soulier A, Poiteau L, Rosa I, Hezode C, Roudot-Thoraval F, Pawlotsky JM, et al. Dried blood spots: a tool to ensure broad access to hepatitis C screening, diagnosis, and treatment monitoring. J Infect Dis. 2016;213:1087–95. doi: 10.1093/infdis/jiv423.

Younossi ZM, Zheng L, Stepanova M, Venkatesan C, Mir HM. Moderate, excessive or heavy alcohol consumption: each is significantly associated with increased mortality in patients with chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37:703–09. doi: 10.1111/apt.12265.

Dixon MF, Genta RM, Yardley JH. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney system. International Workshop on the Histopathology of gastritis, Houston 1994 Am. J. Surg. Pathol. 1996;20:11611181. doi: 10.1097/00000478-199610000-00001.

McGraw Hill, Washington DC, Bancroft JD, Gamble M. Theory and practice of Histological Techniques. New York: Churchill Livingstone; 2002. 672 р.

Kiernan JA. Histological and Histochemical Methods, Theory and Practice, 5th ed. United Kingdom: Bunbury, Oxford; 2015. 528 р.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089.