Diagnosis and Treatment of Primary Hypothyroidism in Primary Care

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olha Protsiuk

Abstract

Decreased thyroid function occurs among 0,2–1% of men and 1,4–5% of women in the general population, and among people over 60 years among 2,5% of men and 6% of women.


Hypothyroidism in 95% of cases is caused by thyroid disfunction (primary hypothyroidism), only 5% of cases are central hypothyroidism, associated with dysfunction of the pituitary gland (insufficient production of thyroid-stimulating hormone) and hypothalamus (impaired thyroliberin synthesis).


Nonspecific clinical manifestations of hypothyroidism are the reason for examining the patient for thyroid hormone levels in primary care.


Primary hypothyroidism screening is a common clinical situation in the general practitioner`s practice. According to Guideline 00514. Hypothyroidism of the Finnish Medical Research Society Duodecim Medical Publications Ltd, the use of which is approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 1422 of December 29, 2016, diagnosis of hypothyroidism and treatment of primary hypothyroidism are the tasks of primary care professionals.


Decreased thyroid function may have subclinical and manifest forms, which are detected in the analysis of the results of thyroid hormones and clinical signs of the disease, require different treatment approaches. There are the differences in the use of levothyroxine replacement therapy in patients of different ages and depending on the causes of hypothyroidism.


Patients under 55 years old are prescribed levothyroxine sodium in a daily dose of 1,6–1,8 μg/kg body weight. In patients over 55 years old, the daily requirement of levothyroxine sodium is calculated at 0,9 μg/kg body weight, taking into account existing cardiovascular disease. If patients are obese, the calculation is made on the «ideal» weight.


The calculation of the dose and rules of levothyroxine sodium prescription in primary care are presented on the example of four clinical cases. The algorithm for control levothyroxine replacement therapy in patients with primary hypothyroidism is also presented.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Protsiuk, O. (2022). Diagnosis and Treatment of Primary Hypothyroidism in Primary Care. Family Medicine, (1-2), 76–80. https://doi.org/10.30841/2307-5112.1-2.2022.260508
Section
General medicine
Author Biography

Olha Protsiuk, P. L. Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Olha V. Protsiuk,

Department of Family Medicine and Outpatient Care

References

Pankiv VI. Syndrom hipotyreozu [Internet]. Int J Endocrinol. 2012;5(45). Available from: http://www.mif-ua.com/archive/article/33389.

Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC, et al. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med. 2000;160(4):526–34. doi: 10.1001/archinte.160.4.526.

Schalin-Jäntti C, Pelttari H, Autoimunny Tyreoidyt. Nastanova 00512. [Internet]. Duodecim. Available from: http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00512&format=pdf.

Zelinska NB. Yuvenilny hipotyreoz. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology 2015;1:69–70.

Ministerstvo okhorony zdorovya. Pro vnesennya zmin do nakazu Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 28.09.2012 № 751 [Internet]. 2016. 2016. Nakaz N 1422. 2016 Hrud 12. Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/RE30398Z.html.

Schalin-Jäntti C, Pelttari H. Hypothyreodism. Nastanova 00514. [Internet]. Duodecim. Available from: http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00514&format=pdf.

Schalin-Jäntti C, Pelttari H. Obstezhennya patsiyenta zi skarhamy, shcho povyazani zi shytovydnoyu zalozoyu. Nastanova 00509. [Internet]. Duodecim. Available from: http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00509&format=pdf.

Zinych OV, Zinych PP. Sovremennye predstavleniya ob osobennostyah zamestitelnoj terapii tireoidnyhmi gormonami v pozhilom vozraste I pri komorbidnyh sostoyaniyah [Internet]. Zdorovya Ukr. 2018;6(427). Available from: https://health-ua.com/article/36365-sovremennye-predstavleniya-ob-osobennostyahzamestitelnoj-terapii-tireoidny.

Filimonov VI. Fiziolohiya lyudyny u zapytannyah I vidpovidyah. Vinnytsya: Nova knyha; 2009, p.137–56.

Mamemko MYe. Hipotyreoz u ditey. Sovremennaya pediatr. 2017;6(86):17–27.

Kravchenko VI, Luzanchuk IA, Andrusyshyna IM, Holinko OM, Holub IO. Porushennya makro- ta mikroelementnoho zabezpechennya u hvoryh na vuzlovu patolohiyu shytovydnoyi zalozy z rahioniv postrazhdalyh pislya Chornobylskoyi avariyi. Mizhnar Endokrynol Zhurn. 2017;(6):11–8.

Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457.

Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B, et al. 2014 European thyroid association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 2014;3:76–94. doi: 10.1159/000362597.

Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Kenneth D Burman, Anne R Cappola, Francesco S Celi, et al. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014;24(12):1670–751. doi: 10.1089/thy.2014.0028.

Jacqueline J, Bianco AC, Cappolac FS, Celi AR, Fliers E, Heuer H, et al. Dayan Evidence-Based Use of Levothyroxine / Liothyronine Combinations in Treating Hypothyroidism: A Consensus Document Eur Thyroid J. 2021;10:10–38. doi: 10.1159/00051297.

Ministerstvo okhorony zdorovya. Instruktsiya dlya zastosuvannya levothyroksynu natriyu L-Tyroksyn-Darnytsya [Internet]. Normatyvno-dyrektyvni dokumenty MOZ Ukrayiny. Available from: https://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=3126.

Biondi B, Wartofsky L. Treatment with thyroid hormone. Endocr Rev. 2014;35:433–512.

Eisenberg M. Distefano TSH based protocol, tablet instability, and absorption effects on LT4 bioequivalence. Thyroid. 2009;19(2):103–10. doi: 10.1089/thy.2008.0148.

Visser WE, Van Mullem AA, Visser TJ, Peeters RP. Different causes of reduced sensitivity to thyroid hormone: diagnosis and clinical management. Clin Endocrinol. 2013;79(5):595–605. doi: 10.1111/cen.12281.

Tymchenko OI, Hoyda NH, Matyukha LF, Lynchak OV, Vovk IB, Protsiuk OV et al. Prophilaktyka vrodzhenoyi patolohiyi, spontannyh vykydniv ta nepliddya v ramkah nadannya pervynnoyi medykosanitarnoyi dopomohy. Kyiv; 2014. 46 p.

Tymchenko OI, Lynchak OV, Pokanyevych TM, Protsiuk OV, Prykhodko AM. Henofond I zdorovya: mozhlyvosti simeynoho likarya v konteksti prophilaktyky zahvoryuvan. Kyiv; 2012. 70 p.

Hoyda NH, Protsiuk OV, Yashchenko OB, Lynchak OV, Tymchenko OI. Mozhlyvosti pervynnoyi prophilaktyky vrodzhenoyi patolohiyi v ramkah obovyazkiv derzhavy ta simeynohoh likarya. Wiadomosci Lekarskie. 2014;LXVII(2):176–9.

Ministerstvo okhorony zdorovya. Pro orhanizatsiyu ambulatornoyi akushersko-hinekolohichnoyi dopomohy v Ukrayini. 2011. Nakaz № 417. 2011 Lyp 15. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0417282-11#Text.

Schalin-Jäntti C, Pelttari H. Sposterezhennya za patsientamy z rakom shytovydnoyi zalozy na pervynniy medychniy dopomozi pislya pochatku likuvannya. Nastanova 01064 [Internet]. Duodecim. Available from: http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm01064&format=pdf.

Schalin-Jäntti C, Pelttari H. Vuzlove abo dyfuzne zbilshennya shytovydnoyi zalozy. Nastanova 00510 [Internet]. Duodecim. Available from: http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00510&format=pdf.