Efficiency of Phytoimmunocorrection in Case of Recurrent Respiratory Infections and in the Case of Their Combined Course in Children Against the Background of Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. С. Барчан

Abstract

The objective: to study the effectiveness of treatment of recurrent respiratory infections, as well as in the case of their combined course in children with undifferentiated connective tissue dysplasia (NDST).

Materials and methods. The analysis of the effectiveness of the use of the phytoimmunomodulator Imupret® was carried out in 89 children who were divided into two groups: 1st group – 43 children with recurrent respiratory infections (RRI), 2nd group – 46 children with RRI on the background of NDST. The program for studying the functional state of the system was complex.

Results. In the group of children with RRI without NDCT, after the treatment, positive dynamics was revealed, which manifested a significant (p <0.05) increase in the proportion of Lymphocyte tact from 38.7 ± 0.74% to 42.6 ± 0.8%; a significant (p <0.05) increase in the specific weight of CD3+lymphocytes from 55.2 ± 0.84% to 57.4 ± 0.42%; a significant (p <0.05) increase in the specific gravity of CD4+lymphocytes from 37.59 ± 0.85% to 42.9 ± 0.73% and, in fact, «normalization» of IC RBTL (before treatment – 24.8 ± 1.5 u, after treatment – 28.7 ± 1.3 units).

Under the influence of the phytoimmunomodulator, the phagocytic and metabolic functions of granulocytes improved significantly (p <0.05) (the NBT test), including significantly (ph <0.05) the phagocytic number increased from 50.6 ± 1.5% to 57.5 ± 1.3%, respectively, and phagocytic index – from 5.1 ± 0.2 to 5.9 ± 0.2.

Conclusion. The results of the study indicate the benefits of improving the functional state of granulocytes under the influence of the drug Imupret®. In general, the state of T-, B- and phagocytic chains of immune protection after treatment is characterized by full compliance of immunograms with reference values.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Барчан, Г. С. (2019). Efficiency of Phytoimmunocorrection in Case of Recurrent Respiratory Infections and in the Case of Their Combined Course in Children Against the Background of Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia. Family Medicine, (2), 94–98. https://doi.org/10.30841/2307-5112.2.2019.175660
Section
Pediatrics

References

Аряев НЛ. Частые и рецидивирующие болезни у детей: новая концепция // Совр. педиатрия. – 2005. – № 3 (8). – С. 94–97.

Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С. Сигнальные показатели антистрессорных адаптационных реакций и стресса у детей // Педиатрия. – 1996. – № 5. – С. 107–109.

Гунський Ю.І., Дунаев В.В., Бєленічев І.Ф. та ін. Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільнорадикальних процесів у дослідах in vitro // Метод. реком. – К., 2002. – 26 с.

Клиническая оценка лабораторных тестов (под ред. Тица) – М.: Медицина, 1986. – 340 с.

Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. А.В. Караулова. – М.: Мед. информ., 2002. – 651 с.

Кэтти Д., Райкундалиа Ч. Иммуноферментный анализ // В кн..: Антитела. Методы. – М.: Мир, 1991. – Кн. 2. – С. 152–238.

Мельников О.Ф. Иммунореабилитационный потенциал Имупрета // Клінічна імунологія та інфектологія. – 2011. – № 1 (40). – С. 1–5.

Методы исследования в профпатологии / Под. ред. проф. О.Г. Архиповой. – М., 1988. – 207 с.

Нововведення №178/28/08. Алгоритм оцінки рівня здоров’я дітей, підлітків та молоді / Фролова Т.В., Шкляр С.П., Коробчанський В.О., Барська Л.Я., Барчан Г.С. // Реєстр галузевих нововведень МОЗ України, 2008. – Вип. 28–29. – С. 119–120.

Нововведення №215/30/09. Методика стратифікації ризику дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків / Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Барчан Г.С., Климовська Л.О. // Реєстр галузевих нововведень МОЗ та АМН України, 2009. – Вип. 30–31.

Нововведення №216/30/09. Індивідуалізація лікувальної тактики при сполучнотканинній дисплазії у поєднанні з остеопенією / Охапкіна О.В., Фролова Т.В., Барчан Г.С. // Реєстр галузевих нововведень МОЗ та АМН України, 2010. – Вип. 30–31.

Нововведення №475/33/10. Методика прогнозування частих гострих респіраторних захворювань у дітей / Моісеєнко Р.О., Шкіряк-Нижник З.А., Цодікова О.А., Шкляр С.П., Павлова Г.Б., Барчан Г.С., Чебан В.І., Гарник Т.П., Білоусова І.В., Петріщева В.О., Козименко Т.М. // Реєстр галузевих нововведень МОЗ та АМН України, 2010.

Прогнозування частих гострих респіраторних захворювань у дітей / Моісеєнко Р.О., Шкіряк-Нижник З.А., Цодікова О.А., Шкляр С.П., Павлова Г.Б., Барчан Г.С., Чебан В.І., Гарник Т.П., Білоусова І.В., Петріщева В.О., Козименко Т.М. // Методичні рекомендації МОЗ України. – К., 2009. – 16 с.

Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Барчан Г.С. Результати розробки та впровадження програми моніторингу: удосконалення профілактики та діагностики порушень кісткоутворення Медицина і …, 2008. – № 3. – С. 53–55.

Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Стерина О.В., Барчан Г.С. Екопатологія в контексті розвитку профілактичної педіатрії: моніторинг довкілля та клінічні проблеми: частина І. Гігієна населених місць. – Вип. 51, 2008. – С. 505–510.

Цодікова О.А., Гарбар К.Б., Барчан Г.С. Саногенетична корекція стану мукозального імунітету у дітей з використанням сучасних фітоімуномодуляторів // Современная педиатрия. – 2012. – № 3 (43). – С. 84–88.

Цодікова О.А. Стан мукозального імунітету верхніх дихальних шляхів у дітей з різними типами реакцій адаптації та рівнем резистентності // Укр. мед. альм. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 185–187.

Щербань Н.Г., Горбач Т.И., Гусева НР. Лабораторные методики для изучения состояния имунной системы // Методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистрантов исполнителей НИР. – Харьков: ХДМУ, 2005. – 39 с.