(1)
Коваль, О. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії і стабільної ішемічної хвороби серця в умовах дистресу та доцільність додаткової терапії. СМ 2023, 71-76.