DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.5-6.2019.193221

Современные подходы к предоставлению интегрированной медицинской помощи на первичном звене лицам группы риска в зависимости от психоактивных веществ

Л. Г. Матвієць

Аннотация


В статье изложена актуальность такого хронического заболевания, как зависимость; приведены нейробиологические механизмы преморбидных состояний для развития зависимостей в мозге человека; описаны функциональные возможности врачей первичной медицинской помощи в предоставлении медицинской помощи, в том числе специализированной, именно этими специалистами.

Ключевые слова


зависимость; наркозависимость; психоактивные вещества; опиоиды; семейный врач; формирование

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Природа наркомании и ВИЧ. http://www.uclaisap.org/slides/psattc/naturechange-paetc/Nature_Addiction_HIV_Trainer_Guide_FINAL.pdf

Профілактика ВІЛ-інфекції, діагностика, лікування та догляд для ключових групп населення. Клінічна настанова, заснована на доказах. 2018.

Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017–021 роки».

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ukraini-pro-narkotichni-zasobipsihotropni-rechovini-i-prekursori/

Koob GF. The dark side of emotion: the addiction perspective. Eur J Pharmacol. 2015 Arp 15;753:73-87

Сайт ЦГЗ МОЗ України. https://www.phc.org.ua/ Ірина Іванчук http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/KN/2018_07_KN_ProfVIL.pdf

Наказ МОЗ України від 10.11.2008 № 645: Методичні рекомендації «Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом залежності від опіоїдів».

Наказ МОЗ № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 238 від 27.03.2013, № 863 від 17.12.2015.

Інтегрована допомога для осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів – пацієнтів замісної підтримувальної терапії: практичний посібник. – Гетьман Л., Гриценко Т., Іванчук І., Коломієць В. та ін. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», ТОВ «Агентство «Україна» 2017. – 128 с.

Скрипніков А.М., Напрєєнко О.К., Сонник Г.Т. Наркологія: навчально-методичний посібник / Під заг. ред. д-ра мед. наук, професора А.М. Скрипнікова. – Полтава, 2005. – 424 с.

Koob GF. Neurocircuitry of alcohol addiction: synthesis from animal models. In: Sullivan EV, Pfefferbaum A (eds) Alcohol and the Nervous System (series title: Handbook of Clinical Neurology, vol. 125). Elsevier, Amsterdam, 2014, pp. 33–54.
Copyright (c) 2019 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter