DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1.2019.172325

Integrated Assessment of the Quality of Medical Care at the Primary Level in Patients with Chronic Dermatoses by General Practitioners-family Medicine

Л. В. Черкашина

Abstract


With the use of information-entropy analysis, an integrated quality assessment (IEC) of medical care for patients with chronic dermatosis (CD) was performed by general practitioners-family medicine. It is proved that the level of adequacy of the clinical and anamnestic examination for CD varies from 62.7±4.3% to 59.1±3.6%, and the IEC of this component of the diagnostic process is in the range of 3.543÷4.349 bytes with an improvement reserve without additional material costs (due to the standardization of anamnestic examination). It was determined that the adequacy of the use of clinical and laboratory examination of patients with CHD ranges from 58.3±4.4% to 68.0±5.3% if there are reserves of improvement, primarily due to simple and accessible for primary care laboratory diagnostic procedures. It has been demonstrated that pharmacotherapeutic correction has the greatest contribution to IPO in CD: with psoriatic disease – 60.5±3.4%, with chronic eczema – 53.9±2.3%, while the use of non-medicaments in the period between exacerbations of CD remains additional reserve of improvement of medical care at the primary level of its provision.

Keywords


primary health care; general practice-family medicine; chronic dermatosis; quality of the treatment-and-prophylactic process

References


Гублер Е.В. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии. Ленинград: Медицина. 1990. 176 с.

Конституційно-біологічні фактори та стигми дисембріогенезу у прогнозуванні системної дисплазії сполучної тканини / Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Щербаков Ю.В., Черкашина Л.В., Рибакова В.В., Шкляр С.П. // Методичні рекомендації МОЗ України. Київ, 2008. 16 с.

Методика оцінки ефективності медичних маршрутів пацієнтів в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини / Укладачі: С.П. Шкляр, І.М. Кравченко, Л.В. Черкашина // Методичні рекомендації МОЗ України Київ, 2013. 16 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. Москаленко В.М., Вороненко Ю.В. / Підручник. Тернопіль, 2002. С. 50–75.

Соціометрична оцінка якості медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини / С.П. Шкляр, І.М. Кравченко, Л.В. Черкашина // Методичні рекомендації МОЗ України. Київ, 2013. 20 с.

Черкашина ЛВ. Клініко-прогностичні аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини: хронічні дерматози, коморбідні з порушенням структурно-функціонального стану кісткової тканини. Укр. журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва, 2018. № 1. С. 71–79.

Черкашина ЛВ. Міжфахова кооперація та якість лікувально-профілактичного процесу у контексті розробки пацієнт-орієнтованої стратегії ведення хворих на хронічні дерматози на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва, 2018. № 2. С. 55–63.

Черкашина ЛВ. Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування псоріазу на етапі первинної медичної допомоги. Актуальні питання медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018. Том 18. Випуск 3(63) С.147–152.

Черкашина ЛВ. Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування екземи на етапі первинної медичної допомоги. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Том 3. № 6 (15). С. 180–187. https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.180

Черкашина ЛВ. Психосоціальне забезпечення пацієнтів з хронічними дерматозами: стратегія персоніфікації освітньо-поведінкової корекції та її реалізація на етапі первинної медичної допомоги. Вісник проблем біології та медицини. 2018. Випуск 3(145). С.194–199. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-3-1-145-194-199

Черкашина ЛВ. Розробка методики та досвід оцінки ефективності освітньо-поведінкової корекції хворих хронічними дерматозами на етапі надання первинної медичної допомоги. Вісник проблем біології та медицини. 2018. Випуск 4. Том 1 (146). С. 130–134. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-4-1-146-130-134

Черкашина ЛВ. Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання хворим на псоріаз: дослідження обсягів та оцінка адекватності лікувально-профілактичних заходів. Вісник проблем біології та медицини. 2018. Випуск 4. Том 2 (147). С. 324–327. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-324-327

Черкашина ЛВ. Прогностичні технології та їх реалізація в пацієнт-орієнтованій стратегії ведення хворих на хронічні дерматози: інноваційне наповнення типових задач діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини. Український журнал медицини, біології та спорту, 2018. Том 3. № 7 (16). С. 170–177. https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.170

Шкляр СП, Черкашина ЛВ, Крівко МВ, Пустовойт МП, Фролова ТВ. Пріоритетні напрямки розвитку та впровадження доказових технологій оцінки клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням методів народної та нетрадиційної медицини // Медицина. 2009. № 1 (23). С. 118–121.
Copyright (c) 2020 Л. В. Черкашина

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter

ISSN (print): 2307-5112.