DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1.2019.172210

Cardiovascular Risk and Condition of Target-organs in Patients of Various Ages with Hypertension and High Normal or Low Normal Levels TSH

Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, М. В. Олійник, О. В. Давидович, І. Р. Мікропуло

Abstract


Тhe significant prevalence of arterial hypertension and thyroid diseases in the Ukrainian population determines their comorbidity and the need for studying of possible effects of functional thyroid gland state on cardiovascular risk factors and target organs damage in patients with arterial hypertension.

The objective: to identify the cardiovascular risk factors and target-organs state in patients of middle – and elderly-age with arterial hypertension at high normal and low normal level TSH.

Materials and methods. The above group was compared with the group of patients with hypertension and subclinical hypothyroidism. The study involved 123 patients from 45 to 75 years old with essential hypertension 1–2 grade and TSH levels within 0,4–9,9 mU/l. They were divided into groups according to TSH levels and age. Methods of research: anthropometry, measurement of blood pressure; blood test for TTG , FT4, FT3, lipids level, glucose level, creatinine; echocardiography, ultrasound study of carotid arteries.

Results. The elderly patients with high normal level TSH was found more frequency cardiovascular risk factors and lesions target-organs (dislipidemia, hypertrophy LV, vascular hypertrophy or asymptomatic atherosclerosis, impairment glucose tolerance) compared with patients low normal level TSH.

Conclusion. The incidence of disturbances did not differ elderly patients with high normal level TSH that patients with subclinical hypothyroidism. So high normal level TSH in elderly patients with hypertension associated the increase cardiovascular risk factors. Such patients require careful monitoring of lipid and carbohydrate metabolism, thyroid function for the timely specific correction.

Keywords


arterial hypertension; age; cardiovascular risk factors; high normal level TSH

References


Аналіз діяльності ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О.С. Ларін, В.І. Паньків, М.І. Селіваненко, О.О. Грачова // Міжнар. ендокр. журнал. – 2011. – № 3 (35). – С. 11–15. Full text

Контроль артеріальної гіпертензії в Україні: висновки експертів / Ю.М. Сіренко, М.І. Лутай, О.Г. Несукай та ін. // Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» – № 24 (421). – 2017. Full text

Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування /І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова, Л.В. Омельницька // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 85–93. PDF

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2017. – 516 с. PDF

Бланкова З.Н. Гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания / З.Н. Бланкова, Ф.Т. Агеев и др. // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 512. – С. 5–13.

Горбась І.М. Епідеміологічна ситуація щодо серцево-судинних захворювань в Україні: 30-річне спостереження / І.М. Горбась // Практична ангіологія. – 2010. – № 9–10. – С. 6–9. Full text

Дурыгина Е.М. Гемодинамика при сочетании артериальной гипертензии с субклиническим гипотиреозом / Е.М. Дурыгина, Л.Г. Стронгин, Т.А. Некрасова // Пробл. эндокринологии. – 2008. – Т. 54, № 1. – С. 13–16.

Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH), Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року / Під ред. Ю.М. Сіренко // Артеріальна гіпертензія. – 2013. – № 4. – 160 с. Full text

Логвіненко А.О. Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу: Автореф. дис. … канд. мед. наук: спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / А.О. Логвіненко. – К., 2011. – 18 с. Full text

Митник З.М. Стан ендокринологічної служби України в 2007 р. та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / З.М. Митник та ін. // Статистично-аналітичний довідник МОЗ України та Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – К., 2008. – С. 49.

Мітченко О.І. Оптимізація лікування дисліпідемій та порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози / О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов // Укр. кардіологіч. журнал. – 2010. – № 1. – С. 73–77. PDF

Мітченко О.І. Ранні маркери атеросклерозу в жінок з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом на тлі субклінічного гіпотиреозу / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик // Укр. кардіологіч. журнал. – 2014. – № 1. – С. 42–48. PDF

Населення України: Імперативи демографічного старіння / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; Фонд народонаселення Організації Об’єднаних Націй // Київ, АДЕФ-Україна. – 2014. – 285 с. PDF

Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии / Ю.Н. Сиренко. – К.: Видавець Заславський О. Ю., 2011. – 351 с.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема: Аналітично-статистичний посіб. – К.: НАМН України, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска», 2014. – 279 с.

Чернобров А.Д. Захворюваність населення України на тиреоїдну патологію /А.Д. Чернобров, С.М. Пона // Ендокринологія. – 2014. – Т. 19 (4). – С. 360.

A comparison of rh-TSH and thyroid hormone withdrawal in patients with differentiated thyroid cancer: preliminary evidence for an influence of age on the subjective well-being in hypothyroidism / A. Heinzel, K. Kley, H.W. Mueller, H. Hautzel // Horm. Metab. Res. – 2012. – № 44. – P. 54–59. https://doi.org/10.1055/s-0031-1295415

Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / J.R. Garber, R.H. Cobin, H. Gharib, et al. // Endocr. Pract. – 2012. – № 11. – P. 988–1028. https://doi.org/10.4158/EP12280.GL

Genetic predisposition to elevated serum thyrotropin is associated with exceptional longevity / G. Atzmon, N. Barzilai, M.I. Surks, I. Gabriely // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2009. – № 94. – P. 4768–4775. https://doi.org/10.1210/jc.2009-0808

Deary M. TSH-clinical aspects of its use in determining thyroid disease in the elderly. How does it impact the practice of medicine in aging?/ M. Deary T. Buckey, O.P. Soldin // Advances in Pharmacoepidemiology & Drug Safety. – 2012. – Vol. 1, № 119. – P. 9369. https://dx.doi.org/10.4172%2F2167-1052.1000119

Nygaard B. Hypothyroidism (primary) / B. Nygaard // BMJ Clin. Evid. (Online). – 2014. – Feb. 21. pii: 0605. PDF

Reference levels for serumthyroid function tests of diagnostic and prognostic significance / H. Völzke, C.O. Schmidt, U. John, et al. // Horm. Metab. Res. – 2010. – Vol. 42. – P. 809–814. https://doi.org/10.1055/s-0030-1263121

Surks M.I. Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population: implications for the prevalence of subclinical hypothyroidism / M.I. Surks, J.G. Hollowell // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2007. – Vol. 92. – P. 4575–4582. https://doi.org/10.1210/jc.2007-1499

The incidence of ischemic heart disease and mortality in people with subclinical hypothyroidism: re-analysis of the Whickham Survey cohort. J / S. Razvi, J.U. Weaver, M.P. Vanderpump, S.H.S. Pearce // Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95, № 4. – P. 1734–1740. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1749

The prevalence of failure, other cardiovascular events, and death / A.J. Bindels, R.G. Westendorp, M. Frolich, et al. // Arch. Intern. Med. – 2005. – № 11 – P. 165–176.

Thyroid Function Characteristics and Determinants: The Rotterdam Study Layal Chaker, Tim I.M. Korevaar, Marco Medici, André G. Uitterlinden, Albert Hofman Abbas Dehghan, Oscar H. Franco, and Robin P. Peeters / Thyroid. – 2016. – Vol. 26, № 9. – P. 1195–1204. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0133

Thyroid hormone concentrations, disease, physical function, and mortality in elderly men / van den Beld AW, T.J. Visser, R.A. Feelders, D.E. Grobbee, S.W. Lamberts // J Clin. Endocrinol. Metab. – 2005. – Vol. 90. – P. 6403–6409. https://doi.org/10.1210/jc.2005-0872
Copyright (c) 2020 Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, М. В. Олійник, О. В. Давидович, І. Р. Мікропуло

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter

ISSN (print): 2307-5112.