DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.4.2018.163026

Оценка качества медицинской помощи на первичном этапе ее оказания: объемы использования диагностических мероприятий у больных псориазом

Л. В. Черкашина

Аннотация


Цель исследования: изучение объемов и адекватности использования диагностических мероприятий врачами первичного звена при оказании медицинской помощи больным псориазом с учетом анамнестической, лабораторной и инструментальной компонент.

Материалы и методы. Изучена адекватность использования диагностических процедур на этапе первичной медицинской помощи 110 больным псориазом с различной тяжестью течения и с учетом клинико-анамнестической, лабораторной и инструментальной компонент диагностического процесса.

Результаты. Выявлено, что полнота клинико-анамнестического обследования врачами общей практики по обобщенному показателю качества находится на уровне 61,7÷64,5% и характеризуется недостаточным учетом конституционально-биологических в

71,0±4,9% случаях, соматовисцеральных маркеров недиференцированной дисплазии соединительной ткани – в 85,7±4,4%, влияния неблагоприятных регионально-экологических факторов, условий проживания и профессии – у 82,5±4,8%, а также элиминационного поведения пациентов относительно провоцирующих обострение факторов – у 74,6±5,5% больных.

Заключение. Адекватность клинико-лабораторного обследования больных на этапе первичной медицинской помощи по обобщенному показателю качества находится на уровне 58,3÷63,4% и характеризуется низким уровнем обследований относительно возможных нарушений микроэлементного гомеостаза и сочетанной патологии. Полнота клинико-инструментального обследования по обобщенному показателю качества находится на уровне 65,1÷66,5% и характеризуется низким уровнем инструментальной диагностики вегетативного статуса, денситометрии, оценки индивидуального уровня болевой чувствительности.

Ключевые слова


общая практика-семейная медицина; качество медицинской помощи; диагностика; хронический дерматоз; псориаз

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Гублер Е.В. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии. Ленинград: Медицина. 1990. 176 с.

Конституційно-біологічні фактории та стигми дисембріогенезу у прогнозуванні системної дисплазії сполучної тканини / Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Щербаков Ю.В., Черкашина Л.В., Рибакова В.В., Шкляр С.П. // Методичні рекомендації МОЗ України. Київ, 2008. 16 с.

Методика оцінки ефективності медичних маршрутів пацієнтів в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини / Укладачі: С.П. Шкляр, І.М. Кравченко, Л.В. Черкашина // Методичні рекомендації МОЗ України Київ, 2013. 16 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. Москаленко В.М., Вороненко Ю.В. / Підручник. – Тернопіль, 2002. С. 50–75.

Соціометрична оцінка якості медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини / С.П. Шкляр, І.М. Кравченко, Л.В. Черкашина // Методичні рекомендації МОЗ України. – К., 2013. – 20 с.

Черкашина Л.В. Здоров’я у ХХІ столітті: перспективи розробки, апробації та впровадження доказових технологій оцінки ефективності лікування в клінічній дерматології // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я у ХХІ столітті» (23.01.2009). – К.: НМУ ім. О.О.Богомольця. – С. 58–59.

Черкашина Л.В. Клініко-анамнестичні особливості хворих на псоріаз: фактори клінічної маніфестації та ризику загострень // Сімейна медицина на шляху до високої якості ПМСД» науково-практ. конфер. – Харків (29–30.05.08 р.). – 2008. – С. 64.

Черкашина Л.В. Соматогенії серед пацієнтів дерматологічного профілю: інноваційне забезпечення діагностичних технологій // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. 2013. Вип. 2 (116). – С. 345–358. PDF

Пат.40546 U, Україна, МПК (2009) А61В10/00. Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу / Черкашина Л.В. (UA). ХМАПО (UA). Заявка №u200814317; Заявл. 12.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7, 2009. Full text

Постанова Кабінету Міністрів України № 53-09/5 від 01.07.2010 р. «Про затвердження паспорту спеціальності 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина.»

Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646 Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги. – Київ: МОЗ України., 2011. – 47 с.

Шкляр С.П., Черкашина Л.В., Крівко М.В., Пустовойт М.П., Фролова Т.В., Цодікова О.А. Пріоритетні напрямки розвитку та впровадження доказових технологій оцінки клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням методів народної та нетрадиційної медицини // Медицина, 2009. № 1 (23). – С. 118–121.
Copyright (c) 2020 Л. В. Черкашина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter