Optimization of financing and structure of medical organizations against the background of the evident need for medical assistance

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Фуртак
Р. Ю. Грицко

Abstract

In the process of healthcare restructuring, one should bet on nonmarket regulators: planning the network of medical organizations on the basis of the evidentiary need for medical care, agreeing on the volume of services, and methods of payment for medical assistance that are adequate to this approach – using primarily previous rather than retrospective methods of payment. The creation of various forms of integration interaction approaches correspond most completely. Such integration of healthcare institutions into economically advantageous networks allows the most complete satisfaction of the needs of the served population and reducing the negative consequences of increasing competition.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Фуртак, І. І., & Грицко, Р. Ю. (2018). Optimization of financing and structure of medical organizations against the background of the evident need for medical assistance. Family Medicine, (3), 143–144. https://doi.org/10.30841/2307-5112.3.2018.147587
Section
Healthcare organization
Author Biographies

І. І. Фуртак, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Ivan I. Furtak,

Department of Public Health Management

Р. Ю. Грицко, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Roman Yu. Gritsko,

Department of Infectious Diseases

References

Енциклопедія. Сімейна медицина: у 5 т. Т. 5. Державне управління сімейною медициною / Є.Х. Заремба, І.І. Фуртак, А.І. Голунов, Р.Ю. Грицко, та ін.; За ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби, 2012. – 704 с.

Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні: монографія / І.І. Фуртак, Р.Ю. Грицко, Р.С. Морочковський. – Львів: Сполом, 2013. – 188 с.

Фуртак І.І., Гринаш В.М. Удосконалення управління у сфері охорони здоров’я України в умовах євроінтеграції // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ/ За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 8. – С. 325–332

Автоматизована система управління наданням послуг населенню органами державного управління та місцевого самоврядування. Свідоцтво № 9834 про реєстрацію авторського права від 19.04.2004. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України / Фуртак І.І. – № 9694; Заяв. 24.02.2004. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2004. – Вип. 5. – С. 290.

Автоматизована система управління концепції розвитку медсестринської служби. Свідоцтво № 17211 про реєстрацію авторського права від 11.07.2006. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України / Фуртак І.І. – № 17185; Заяв. Від 15.05.2006. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2006. – Вип. 10. – С. 264.

Методологія створення автоматизованої системи управління охороною здоров’я на засадах сімейної медицини та механізм її реалізації. Свідоцтво № 11734 про реєстрацію авторського права від 08.12.2004. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України / Фуртак І.І., Голунов А.І., Балута І.А., Гринаш В.М. – № 11705; Заяв. 15.10.2004. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2004. – Вип. 6. – С. 513.

Інтегруюча модель системи охорони здоров’я і механізми її реалізації та основні засади створення служби управління медичними послугами. Свідоцтво № 70353 про реєстрацію авторського права від 09.02.2017. Державна служба інтелектуальної власності України / Фуртак І.І., Голунов А.І., Фуртак І.І., Балута І.А., Фуртак А.І., Фуртак А.І. – Заяв. № 70949 від 13.12.2016.