DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.5(73).2017.123256

Пути взаимодействия врачей-ученых медицинского вуза с лечебно-профилактическими подразделениями ПМСП на Буковине через университетские учебно-практические центры

Т. М. Бойчук, Л. П. Сидорчук, І. В. Геруш, А. Г. Іфтодій, Л. Г. Крикливець, С. В. Білецький, А. В. Мимка, О. А. Петринич, Т. В. Казанцева, Л. В. Мельничук, В. В. Бежан, М. Л. Мельничук, Ю. О. Лисюк, В. М. Багрій, С. І. Іващук, Л. В. Никифор, А. А. Соколенко, М. М. Сем’янів, Ю. М. Яринич, Ю. В. Репчук, В. В. Бойко, І. Г. Флюндра

Аннотация


В статье изложены способы взаимодействия ученых врачей кафедры семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет» (БГМУ) с лечебно-профилактическими подразделениями учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Черновицкой области через университетские учебно-практические центры. Представлены 5-летние результаты организации и функционирования учебно практических центров ПМСП БГМУ и освещена их роль в додипломной и последипломной подготовке семейных врачей.

Ключевые слова


взаимодействие; семейная медицина; семейный врач; учебно-практические центры первичной медико-санитарной помощи; медицинский университет

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Науково обґрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики сімейного лікаря з позиції компетентісного підходу / Л.Ф. Матюха, Н.І. Гойда, В.Г. Слабкий, М.В. Олійник. Методичні рекомендації. – 2010. – 27 с.

Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу: методичні рекомендації. – К., 2012. – 14 с.

Медична реформа розпочнеться в січні 2018 року. Чого від неї чекати пацієнтам та лікарям? // Активуй здоров’я. МОЗ. – Вересень 2018. Електронний ресурс: https://www.slideshare.net/ssuserbdc1fe/ss-79351620

Бойчук Т.М. Роль університетських навчально-практичних центрів первинної медико санітарної допомоги у підготовці сімейних лікарів на додипломному та післядипломному освітніх етапах / Л.П. Сидорчук, І.В. Геруш, С.В. Білецький, О.А. Петринич та ін. // Сімейна медицина. – 2015. – No 2 (58). – С. 173–175.

Sydorchuk L.P. University educational practical centres of the primary medical care – a step to the improvement of the family doctors training / S.V. Biletskyi, O.A. Petrynych, S.I. Ivashchuk, T.V. Kazantseva, L.V. Mel’nychuk, L.V. Nykyfor, A.A. Sokolenko, I.G. Flyundra // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Т. 18, No 4 (72). – С. 273–275.

Спосіб удосконалення безперервної медичної освіти на базі університетських навчально практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги / Сидорчук Л.П., Білецький С.В., Петринич О.А., Крикливець Л.Г., Мельничук Л.В., Іващук С.І., Казанцева Т.В., Левицька С.А., Пенішкевич Я.І., Никифор Л.В., Соколенко А.А., Петринич В.В, Сидорчук І.Й., Флюндра І.Г., Вакарчук Г.В., Кравченко В.В., Горбань А.Є., Закрутько Л.І. // Інформаційний лист пронововведення у сфері охорони здоров’я No 60. – 2016. Випуск 1 з проблеми «Сімейна медицина». – К.: МОЗ України Укрмедпатентінформ., 2016. – 4 с.

Модель навчання на додипломному етапі в умовах університетського навчально практичного центру первинної медико-санітарної допомоги / Сидорчук Л.П., Петринич О.А., Крикливець Л.Г., Соколенко А.А., Сем’янів М.М., Флюндра І.Г., Кравченко В.В., Горбань А.Є., Закрутько Л.І. // Інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров’я No 59. – 2016. Випуск 2 з проблеми «Сімейна медицина». – К.: МОЗ України Укрмедпатентінформ., 2016. – 4 с.
Copyright (c) 2018 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter