DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.4(72).2017.117659

Роль врачей-инфекционистов в предоставлении медицинской помощи инфекционным больным в лечебных учреждениях первичной медицинской помощи на основании семейной медицины в Украине

Р. Ю. Грицко, І. І. Мартинюк

Аннотация


В статье рассмотрены вопросы качества лечебно диагностической и профилактической работы врачей общей практики–семейных врачей самостоятельно и совместно (консультативной) с врачами-инфекционистами центров первичной медицинской помощи, кабинетов инфекционных болезней, клиник интегративной семейной медицины с целью ранней диагностики инфекционных и инвазивных заболеваний, определения дальнейшего медицинского маршрута каждого больного

Ключевые слова


первичная медицинская помощь; семейная медицина; инфекционные болезни; интеграция врачей-инфекционистов и семейных врачей

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики–сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях / Л.Ф. Матюха, В.М. Лехан, Н.Г. Гойда [та ін.]. Затверджені МОЗ України 22.08.2011 р. – К.: МОЗ України. – 43 с.

Клініка інтегративної сімейної медицини / За ред. Б. Лемішка, Є. Заремби, А. Базилевича. – Львів, 2016. – 349 с.

Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга) / Наказ МОЗ України від 03.11.2009 р. No 798/75 «Про затвердження методичних рекомендацій.

Профілактична спрямованість в роботі фахівців сімейної медицини (методичні рекомендації) / Б.Б. Лемішко, І.О. Мартинюк, Р.Ю. Грицко, Н.М. Громнацька [та ін.]. 2014. – 22 с.

Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье / И.И. Брехман. – Л.: Наука, 1987. – 125 с.

Громадське здоров’я і громадське медсестринство / За ред. проф. Є.Я. Склярова, проф. М.Б. Шегедин, доц. Б.Б. Лемішка. – К.: Медицина, 2008. – 223 с.

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги / Закон України від 07.07.2011 р. No 3611 VI.

Фуртак І.І. Напрями розвитку громадського здоров’я в Україні / І.І. Фуртак, Р.Ю. Грицко // Педагогіка здоров’я. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 7–8 квітня 2017 р. – Том 1. – Чернігів, 2017. – С. 553–556.

Поліклінічна інфектологія / Р.Ю. Грицко, І.О. Кіселик, О.Л. Івахів [та ін.]. – К.: ВСВ «Медицина». – 2012.

Грицко Р.Ю. Недоліки програми підготовки лікарів інтернів і слухачів циклів спеціалізації за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина з інфекційних хвороб» / Р.Ю. Грицко, М.А. Андрейчин // Інфекційні хвороби. – 2016. – No 3 (85). – С. 89–92.
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter