DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.4(72).2017.117459

Вторичная профилактика ишемической болезни сердца в практике врача общей практики

В. І. Ткаченко, О. А. Гайова

Аннотация


В статье рассмотрены вопросы вторичной профилактики ИБС, модификации факторов риска для предупреждения осложнений в результате сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, восстановление работоспособности.

Ключевые слова


ишемическая болезнь сердца; факторы риска; профилактика

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань», затверджений наказом МОЗ України від 13.06.2016 р. No 564 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_564_PSSZ/2016_564_YKPMD_PSSZ.pdf

Nichols M, Townsend N, Luengo Fernandez R, et al. 2012. European Cardiovascular Disease Statistics 2012. European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, Sophia Antipolis. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Press-media/press-releases/2013/EU-cardiovascular-disease-statistics-2012.pdf

Гандзюк В.А. Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні / В.А. Гандзюк // Український кардіологічний журнал. – 2014. – No 3. – С. 45–52. – Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2014/03/5_3_2014.pdf

Горбась І.М. Фактори ризику серцево-судинних захворювань: поширеність і контроль / І.М. Горбась // Здоров’я України. – 2007. – No 2. – С. 62–63.

Січкарук І.М., Сидор Н.Д., Кияк Ю.Г. та ін. Поширеність основних факторів ризику у хворих після інфаркту міокарда / І.М. Січкарук, Н.Д. Сидор, Ю.Г. Кияк, та ін. // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – No 4. – С. 37–41.

Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих на інфаркт міокарда залежно від індексу маси тіла / М.І. Швед, М.Я. Бенів, Н.М. Ковбаса, Л.В. Левицька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах», 24–25 березня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 85–86. – Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk nauk.../7099

Piepoli Massimo F., Hoes Arno W., Agewall Stefan et al. 2016. European Guidelines on cardiovascular disease preventionin clinical practice. European Heart Journal. 37 (29): 2315–2381. – Режим доступу: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106

Коваленко В.Н. Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным EUROASPIRE IV: госпитальная линия / В.Н. Коваленко, М.Н. Долженко, Е.Г. Несукай // Артериальная гипертензия. – 2016. – No 1 (45). – С. 41–80. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/.../sravnitelnaya-harakteristika-profilaktiki-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-v-ukraine-i-evrope-po-danny.

Скибчик В.А. Прогностична цінність факторів ризику серцево-судинних захворювань для визначення тривалості життя 50 річних жінок / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Ю.О. Матвієнко // Український медичний часопис. – 2012. – No 1 (84). – Т. І–ІІ. – С. 131–132. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/25344/prognostichna-cinnist-faktoriv-riziku-sercevo-sudinnix-zaxvoryuvan-dlya-viznachennya-trivalosti-zhittya-50-richnix-zhinok

Кваша О.О., Сіренко Ю.М., Рецензент: Долженко М.М. Відмова від тютюнокуріння у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: Методичні рекомендації для лікарів. – 2014. (Вперше опубліковано в журналі «Артеріальна гіпертензія», No 3, 2014). – Режим доступу – www.mif-ua.com/archive/article/38769

Наказ МОЗ України від 26.09.2012 No 746 «Про затвердження Методичних рекомендацій для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну» – Режим доступу: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120926_746.html

Швед М.І. Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла / М.І. Швед, М.Я. Бенів, Л.В. Левицька, Л.В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень. – 2017. – No 1. – С. 21–27. – Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/7250

Наказ МОЗ України від 14.01.2013 No 16 «Про затвердження Методичних рекомендацій для лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування». – Режим доступу: moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130114_0016.html

Фактори ризику серцево-судинних захворювань: малорухомий спосіб життя / Здоров’я України. – 2015. – No 10/1 Кардиология. Ревматология. Кардиохирургия. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://health-ua.com/article/15514-faktori-riziku-sertcevosudinnih-zahvoryuvan-maloruhomij-sposb-zhittya

Athyros V.G., Papageorgiou A.A., Mercouris B.R. et al. 2002. Treatment with atorvastatin to the National Cholesterol Educational Program goal versus ‘usual’ care in secondary coronary heart disease prevention. The GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation (GREACE) study. Curr. Med. Res. Opin., 18 (4): 220–228.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», затверджений наказом МОЗ України від 02.03.2016 р. No 152. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_152_IHS/2016_152_YKPMD_IHS.pdf

Antithrombotic Trialists Collaboration. Collaborative metaanalysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients // BMJ. – 2002. – Vol. 324. – P. 71–86.

Лутай М.І. Медикаментозне лікування стабільної стенокардії [Текст]: методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС Асоціації кардіологів України / М.І. Лутай, Г.Ф. Лисенко. – К.: ПП ВМБ, 2010. – 64 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та екстреної (спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія», затверджений Наказом МОЗ України від 24.05.2012 No 384. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_670_AtopDerm/2016_670_YKPMD_AD.pdf
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter