DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.2(70).2017.114681

Организация и мониторинг своевременного оказания медико-психологической помощи на первичном уровне при острых и посттравматических стрессовых расстройствах

Л. Г. Матвієць

Аннотация


В статье изложены современные взгляды на острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство с точки зрения эпидемиологии, этиологии, патогенеза и диагностики на первичном уровне оказания медицинской помощи. Изложены основные принципы лечения и реабилитации пациентов с острым стрессовым расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством врачами общей практики–семейными врачами. В статье рассмотрен вопрос имплементации Унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной) медицинской помощи «Реакция на тяжелый стресс и расстройство адаптации. Посттравматическое стрессовое расстройство» в практическую деятельность

Ключевые слова


острое стрессовое расстройство; посттравматическое стрессовое расстройство; адаптация; стресс; алгоритм лечения; психическая дезадаптация; реабилитация; первичный уровень медицинской помощи

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад». [Електронний ресурс]: Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.06.2016 No 121. – К., 2016.

Електронний документ «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, «Посттравматичний стресовий розлад», 2016.

Як ми переживаємо цю війну. Чабан О.С. http://good-psychologist.info/9-stati/116-kto-sluzhit-v-ato-angely-ili-demony

Методичні рекомендації щодо медико-психологічної реабілітації психологічного супроводження та адаптації постраждалих учасників антитерористичної операції /МВС України, управління медичного забезпечення та реабілітації. Додаток до листа від 31.08.2015 No31868/Тх. Київ. – 2015. – 17 с.

Коваль І.А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загально-медичній практиці. /Збірник наукових праць К ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. – 2015 – Випуск 27. – С. 210–219.

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор.: Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 133 с.

Малкіна Пих І.Г. Моделі і діагностика посттравматичного стресового розладу/ І.Г. Малкіна Пих. Психологічна допомога в кризових ситуаціях – М.: Изд-во Ексмо. – 2005. – 960 с.
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter