DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1(69).2017.103259

Предоставление гемотрансфузионной помощи в военно-лечебных учреждениях во время вооруженных конфликтов

А. Д. Замковий

Аннотация


Служба крови – одна из важнейших составляющих охраны здоровья военнослужащих, которая обеспечивает оказание необходимой трансфузионной помощи в военно-лечебных учреждениях.

Цель исследования: провести ретроспективный анализ предоставления трансфузиологической помощи по материалам отчетов военно-лечебных учреждений по заготовке и переливанию гемотрансфузионных средств, а также анализа данных источников литературы по вопросам развития трансфузиологии как метода медицинской помощи во время войн и вооруженных конфликтов.

Материалы и методы. Исследовали потребности военно-лечебных учреждений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в донорской крови, ее компонентах и плазменных препаратах, проводили анализ донорства за различные периоды, в том числе во время проведения АТО. Обследовали доноров из числа гражданских лиц и военнослужащих, участвовавших в донорском движении в различных подразделениях ВСУ и представителей медицинской службы. Изучали современное отношение к противопоказаниям по донорства и вопросы, связанные с синкопальными состояниями.

Результаты. Приведены результаты разработки и научного обоснования необходимости комплексного гемотрансфузиологического обеспечения военно-лечебных заведений Министерства обороны Украины гемотрансфузионными средствами, включая селекцию доноров, получение качественных компонентов крови, оптимизацию структуры трансфузиологической службы и определение критериев ее эффективности.

Заключение. Оптимизированные противопоказания к донорству позволяют дифференциально с учетом современных требований подходить к комплектованию донорских кадров в ВСУ. Организация питания доноров, а также прогнозирование, профилактика и купирование синкопальных состояний у доноров позволит рекомендовать и использовать указанные показатели в ВСУ.


Ключевые слова


служба крови; гемотрансфузиологическое обеспечение; вооруженные силы; военнослужащие; боевая травма; доноры

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Badjuk M.I. Osnovni zasady formuvannja normatyvnoji bazy dijal’nosti medychnoji sluzhby Zbrojnyh Syl Ukrainy. Vijs’kova medyzyna Ukrajiny, 2007. – Vol. 7, No 1–2. – Р. 5–9.

Badjuk M.I. Osnovni prynzypy formuvannja systemy medychnogo zabezpechennja vijs’k za terytorial’nym prynzypom. Vijs’kova medyzyna Ukrajiny, 2008. – Vol. 8, No 1. – P. 5–12.

Bartashov A.V. Bazovyje psihologicheskije svojstva i samoopredelenije lichnosti: prakticheskoje rukovodstvo po psihologicheskoj diagnostike. Sankt-Peterburg: Rech’, 2005. – P. 44–49.

Botos L., Ou D.A., Gadlem D., Shallert T., Stenli D., Podolchak N., Volok O., Zanevs’ka L., Gaidukova S., Vydyborets S., Sergienko O. Donorstvo: zalutshennja donoriv krovi ta ii komponentiv. – Kyiv–Washington, 2014. – 200 p.

Chechetkin A.V., Danyl’chenko V.V. Organizazija raboty stanziji perelyvanija krovi okruzhnogo voennogo klinicheskogo gospitalja (vojenno-mors’kogo klinicheskogo gospitalja flota): metodicheskije rekomendazii. – Moskva, 2009. – 49 p.

Chizh I.M., Lar’kov A.A., Shelepov A.M. Itogi medizinskogo obespechenija gruppirovki vojsk v kontr-terroristicheskoj operazii na Severnom Kavkaze v 1999–2002 gg. Voenno-medizinskij zhurnal, 2003. – No 10. – Р. 4–12.

Nakaz MOZ Ukrainy vid 17.12. 2013 No 1093 «Pro zatverdzhennja “Instrukzii z vyrobnyztva, vykorystannja i zabezpechennja jakosti komponentiv krovi».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 01.08.2005 No 385 «Pro infekzijnu bezpeku donors’koj krovi i ii komponentov».

Nazional’ne kerivnyztvo z vyrobnychoi transfusiologii dlja zakladiv pidrozdiliv ta laboratorij sluzby krovi. Kharkiv: Zoloti storinky, 2015. – 336 p. (in Ukrainian).

Nevidkladna vijs’kova hirurgija. Ukrains’ke vydannja. Institut Bordena. Zentr i skola medychnoji sluzhby armii USA, fort Sem G’juston, Texas. Upravlinnja nachal’nyka vijs’kovo-medychnoji sluzhby armii USA, mys Fols Cherch, Virginija. – Kyiv, 2015. – Р. 415–434.

Nevidkladna vijs’kova hirurgija. Ukrains’ke vydannja. Institut Bordena. Zentr i skola medychnoji sluzhby armii USA, fort Sem G’juston, Texas. Upravlinnja nachal’nyka vijs’kovo-medychnoji sluzhby armii USA, mys Fols Cherch, Virginija. – Kyiv, 2015. – Р. 449–455.

Prohorov O.A. Praktikum po psihologii sostojanij: uchebnoje posobije. Sankt-Peterburg: Rech’, 2004. – Р. 121–122.

Ragimov A.A. (Ed) Transfusiologija: nazional’noe rukovodstvo. Moskva: Izdatel’skaja gruppa «GEONAR Media», 2012. – 1184 p. (in Russian).

Rukovodstvo po prigotovleniju, ispolzovaniju i obespecheniju kachestva komponentov krovi Rekomendazija No R (95) 15. 17 izdanije. – Moskva, 2013. – 565 p. (in Russian).

Sinopal’nikov I.V. Osobennosti organizazii kvakifizirovannoj i spezializirovannoj pomoschi sovetskih vojsk vo vremja vojny v Afganistane. Voenno-medizinskij zhurnal, 2009. – No 2. – Р. 7–10.

Ussenko L.V., Tsarev A.V., Kobeljatskyy Y.Y., Petrov V.V., Yovenko I.A. Strategija infuzijno transfuzijnoji terapiji krovovtraty pry bojovij travmi [Infusion transfusion strategies in blood loss of the combat trauma]. Gematologija i perelyvannja krovi, 2015. – No 38. – Р. 322–329 (in Ukrainian).

Vydyborets S.V., Sergienko O.V. (ed.) et al. Menegment jakosti v sluzhbi krovi: navchal’nyi posibnyk. Kyiv–Washington, 2016. – 282 p.

Vydyborets S.V., Michailitshenko B.V. (Ed.) Osnovy zakonodavtchogo zabezpechennja dijalnosti fachivziv v sluzhbi krovi ta gematologii: posibnyk dlja likariv. Kyiv: NMAPO imeni P.L. Shupyka, 2014. – 588 p. (in Ukrainian).

Zhiburt E.B., Shestakov E.A. Pravila i audit perelivanija krovi: rukovodstvo dlja vrachej. – Moskva: 2010. – RAEN. – 347 p.

Zamkovyj A.D., Vydyborets S.V. Praktyka infuzijno transfuzijnoji terapiji pry gostryh krovotechah [The acute blood loss and practice of infusion and transfusion therapy]. Gematologija i perelyvannja krovi, 2015. – Vol. 38. – Р. 150–159 (in Ukrainian).

Zanevs’ka L.J., Sergienko O.V., Gaidukova S.M., Vydyborets S.V. Reinfusija krovi: monografija. Kyiv: NMAPO imeni P.L. Shupyka, 2013. – 158 p.
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter