DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1(69).2017.103228

Тромбоцитоз – дифференциально диагностическая проблема в клинической практике

С. В. Видиборець

Аннотация


В статье кратко изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения тромбоцитозов.

Ключевые слова


тромбоцитоз; эссенциальная тромбоцитемия; тромбоциты; диагностика; дифференциальная диагностика; лечение

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bajdurin S.A., Gaidukova S.M., Vydyborets S.V. (2002) Essenzial’na (pervynna) trombozytemija. Gematologija I perelyvannja krovi, vol 31, pp. 154–159.

Сasciato D.A. (ed.) (2004) Manual of clinical oncology. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokio: Lippincott Williams & Wilkins A Wolters Kluwer Company. – 1039 p.

Dement’eva I.I., Charnaja M.A., Morozov Yu.A. (2011) Patologija sistemy gemostaza; rukovodstvo. Moskva: izdatel’stvo «GEOTAR Medija», 288 p.

Gaidukova S.M., Vydyborets S.V., Bajdurin S.A., Glushko N.L., Popovich Yu.Yu. (2002) Suchasni ujavlennja pro trombozytarnu lanku gemostazu, strukturu ta funkzii trombozitiv. Gematologija i perelyvannja krovi, vol 31, pp. 8–13.

George J.N. (2000) Platelets. Lancet, vol. 355, pp. 1531–1539.

Guseva S.A., Bessmel’zev S.S., Shilova E.R., Goncharov Ya.P. (2014) Sindromnaja diagnostika gematologich eskih zabolevanij. Kyiv: Logos, 432 p.

Kamyshnikov V.S. (ed.) (2011) Gemostaziologija v klinicheskoj praktike: uchebnoje posobije. Minsk: Adukazija i vyhavanije, 320 p.

Korkushko O.V., Lishnevskaja V.Yu. (2011) Trombozity: phisiologija, morfologija, vozrastnye i patologicheskie osobennosti, antitrombozitarnaja terapija. Kyiv: Medkniga, 240 p.

Makazarija A.D., Bizadze V.O., Akin’shina S.V. (2007) Trombozy i tromboembolii v akushers’ko ginekologicheskoj klinike: molekuljarno geneticheskije mehanizmy i strategija profilaktiki tromboembolicheskih

oslozhnenij: rukovodstvo dlja vrachej. Moskva: OOO «Medizinskoe informazionnoje agenstvo», 1064 p.

Mazurov A.V. (2011) Phiziologija i patologija trombozitov. Moskva: Littera, 480 p.

Michelson A.D. (2000) Flow cytometryc analysis of platelets. Vox Sang, vol. 78, suppl. 2, pp. 137–142.

Michelson A.D. (ed.) (2007) Platelets, second edition. Amsterdam, Boston, Haidelberg et al.: Academic Press, Elsevier Inc., 1458 p.

Rukavitsyn O.A. (ed.) (2015) Gematologija: nazional’noe rukovodstvo. Moskva: GEOTAR Media, 776 p.

Sergienko L.I. (2015) Osobennosti laboratornyh metodov podscheta trombozitov [Features of platelet count laboratory methods]. Laboratornaja diagnostika. Vostochnaja Evropa, no. 2 (14), pp. 119–125.

Volkova M.A. (Ed.) (2007) Clinical oncohematology. A manual for the physician. 2nd edition, updated. Moskva: Meditsina Publishers, 1120 p.

Vydyborets S.V., Gaidukova S.M., Bajdurin S.A. (2002) Trombozytozy. Gematologija I perelyvannja krovi, vol 31, pp. 167–171.

Vydyborets S.V., Moroz G.I., Gaidukova S.M., Sergienko O.V., Popovich Yu.Yu. (2012) Osnovy klinich noji gemostaziologii [Basic of clinical Hemostasiology]/ Kyiv: NMAPO imeni P.L. Shupika, 192 p.

Vygovs’ka Ja.I., Buzherak N.F., Mazurok A.A., Shevchenko L.V., Djakiv G.L., Vojziz’kyj Yu.V. (2008) Osoblyvosti perebigu essenzial’noi trombozytemii. Gematologija i perelyvannja krovi, vol 34, part 1, pp. 75–79.

Zvetajeva N.V., Sokolova M.A., Semenova E.A., Lopuhin V.O., Turkina A.G., Vasil’ev S.A., Orel E.B., Horoshko N.D. (2004) Blagopoluchnoje razreshenije beremennosti pri essenzial’noj trombocytemii, lechennoj alpha–interferonom (Intron A). Problemy gematologii i perelivanija krovi, no. 4, p. 49.
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter