DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.1(69).2017.103216

Оценка качества жизни при сахарном диабете: методики и их клиническое значение

О. В. Пронюк, Л. С. Бабінець, П. В. Старичков, О. І. Криськів

Аннотация


В статье проанализировано состояние проблемы использования стандартизированных опросников качества жизни пациентов, в частности опросника SF 36 при сахарном диабете и его осложнениях, а также их значение в оценке клинического течения заболевания для оптимизации лечебной тактики

Ключевые слова


сахарный диабет; качество жизни; опросник SF-36

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Глобальний доклад по диабету. World Health Organization 2016, режим доступу www.who.int/diabetes/global-report

Холодок Є.І. Оцінка рівня життя населення в Україні / Є.І. Холодок, С.М. Лисенко // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: збірник матеріалів всеукраїнської науково практичної конференції. У 2 x томах. – Т.2. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. – 162 с.

Якість життя та прихильність до лікування в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. / уклад.: В.І. Кривенко, І.С. Качан, С.П. Пахомова, О.П. Федорова, М.Ю. Колесник, І.В. Непрядкіна, Т.Ю. Гріненко. – Запоріжжя, 2015. – 80 с.

Ткаченко В.І. Оцінка якості життя пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / В.І. Ткаченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23 (3). – С. 151–157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2014_23(3)_21.

Лещенко С.І. Показники якості життя у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії / С.І. Лещенко, Н.Є. Моногарова, В.В. Поліщук // Український пульмонологічний журнал: Науково практичний журнал. – 2008. – No 1. – С. 17–21.

Гриб В.А. Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією / В.А. Гриб // Український вісник психоневрології. – 2013. – Т. 21, вип. 3. – С. 13–19.

Качество жизни при сахарном диабете: определение понятия, современные подходы к оценке, инструменты для исследования / Ю.А. Шишкова, Е.В. Суркова, О.Г. Мотовилин, А.Ю. Майоров. // Сахарный диабет. Диагностика, контроль и лечение. – 2011. – No 3. – С. 70–75.

Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями / О.М. Барна, О.О. Аліфер, А.М. Новицька, Я.В. Корост, // Ліки України. – 2015. – No 4. – С. 9–12.

Шкала SF Зб для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит/ У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, Л.І. Складанюк та ін. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.. – 2014. – No 1. – С. 157.

Ягенський А.В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці/ А.В. Ягенський, І.М. Січкарук. //Внутренняя медицина. – 2007. – No 3.
Copyright (c) 2017 Семейная медицина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter