Optimization of treatment of allergic rhinitis for patients with bronchial asthma in the outpatient setting

Authors

  • М. М. Потяженко ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
  • К. Є. Іщейкін ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
  • Т. В. Настрога ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
  • Н. Л. Соколюк ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
  • Є. О. Величко ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

DOI:

https://doi.org/10.30841/2307-5112.2(64).2016.101885

Keywords:

allergic rhinitis, intermittent asthma, halotherapy

Abstract

The paper presents the experience of treatment of allergic rhinitis and inter mittent asthma, using a complex treatment on the background of bron cholytic inhalation therapy, leukotriene modifier – montelukast, intranasal ly – azelastine (alergodila) and halotherapy course in addition. This helps to reduce the duration of treatment, improves the life quality of patients

Author Biographies

М. М. Потяженко, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

M. Potyazhenko

К. Є. Іщейкін, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

K. Ischeykin

Т. В. Настрога, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

T. Nastroga

Н. Л. Соколюк, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

N. Sokolyuk

Є. О. Величко, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

E. Velichko

References

Богомолов А.Е., Пухлик Б.М. Поллинозы – одна из наиболее актуальных проблем аллергологии // Новости медицины и фармации. – 2013. – No 16 (467). – С. 6–9.

Заболотний Д.І., Смагіна Т.В., Забродська Л.В. Досвід застосування левоцетиризину для лікування пацієнтів із цілорічним алергічним ринітом// «Аптека галицька». – No 15. – 2008.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2013 року No 868 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма».

Остринская Т.В. Возможности галоингаляционной терапии при лечении патологии носа и околоносовых пазух: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук: 14.00.04. – Санкт Петербург, 2004. – 112 с.

Пухлик С.М. Ошибки в диагностике и лечении аллергического ринита //Здоров’я України. – 2010. – No 4. – С. 42–43.

Романюк Л.І. Алергічний риніт як коморбідний стан бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2013. – No 2. – С. 62–65.

Фадєєнко Г.Д. Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик – ключові питання сучасної медицини / Фадєєнко Г.Д., Гріднєв О.Є., Несен А.О. та ін.//Український терапевтичний журнал. – 2013. – No 1. – С. 102–107.

Юрочко Ф. Монотерапія алергічного риніту: безпечне наближення до повного контролю захворювання// Здоров’я України. – 2004. – No 7 (92). – С. 18.

Published

2015-04-02

Issue

Section

For practicing physicians