DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5112.2(64).2016.101795

Актуальные аспекты здравоохранения в учебных заведениях

С. О. Бондарь

Аннотация


Проанализированы данные литературных научных источников относительно актуальных аспектов реализации здоровьесохраняющих технологий в общеобразовательных школьных и высших учебных заведениях. Обоснована необходимость научных исследований и внедрения новых технологий обучения и организации управления по обеспече нию безопасности жизнедеятельности детей и молодежи в современных условиях на основе обобщенных данных отечественного опыта.

Ключевые слова


актуальные проблемы организации здравоохранения; учебные заведения; отечественный опыт

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. – К., 2015. – 520 с.

Яковець Н. Життя та безпека дітей – головний напрямок діяльності навчальних закладів / Н. Яковець // Безпека життєдіяльності. – 2015. – No 4. – С. 12.

Одинець В.В. Презентація навчально-методичного супроводу передового досвіду з охорони здоров’я та безпека життєдіяльності Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів No 2 / В.В. Одинець // Безпека життєдіяльності. – 2013. – No 12. – С. 20–23.

Мартенко О. Інформаційні навчально-виховні ресурси як чинник формування безпечного освітнього середовища / О. Мартенко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – No 6. – С. 14–15.

Наливайко Д. І керівникам шкіл теж потрібно вчитись / Д. Наливайко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – No 6. – С. 19.

Ільїна В.М., Добрянський В.І. Психологічні аспекти забезпечення якості вивчення питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі вищої освіти / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності. – 2014. – No 3. – С. 14 16.

Зражевський С. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності дітей та молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / С. Зражевський // Безпека життєдіяльності. – 2014. – No 12. – С. 11–13.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 No 782 «Про затвердження змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально виховного процесу в установах і закладах освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon3.rada. gov. ua/ laws/ show/z1297 06

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 No 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально виховного процесу в установах і навчальних закладах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon3.rada. gov. ua/l aws/ show/z0969 01

Поцюрко Р. Формування у студентів умінь і навичок ведення здорового способу життя / Р. Поцюрко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2008. – No 2. – С. 78.

Максименко С.Д. Психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя молоді / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – No 6. – С. 72–74.

Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації / С.О. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. – No 7. – С. 11–14.

Кокун О.М. Здоровий спосіб життя та навчальна успішність студентів / О.М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – No 6. – С. 74–75.

Губенко О.В. Особливості пропагування просвітницьких заходів щодо проведення молоддю активного дозвілля, спрямованого на здоровий спосіб життя / О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – No 12. – С. 80.

Стойка О.О. Здоровий спосіб життя / О.О. Стойка // Медична сестра. – 2007. – No 10. – С. 39–40.

Леонов О.З. Оздоровчі засоби особистої гігієни учнівської та студентської молоді / О.З. Леонов // Основи здоров’я та фізична культура. – 2008. – No 3, 4. – С. 14–16.

Шахненко В.І. Тенденції погіршення здоров’я учнів: точка зору / В.І. Шахненко, І.В. Котенко, С.І. Седіна, Л.І. Ланяк, М.П. Сидір // Основи здоров’я. – 2014. – No 1. – С. 27–30.

Антонюк Л. В. Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі / Л.В. Антонюк // Основи здоров’я. – 2014. – No 4. – С. 6–8.

Пристинський В.М. Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуанні гармонійно розвиненої особистості / В.М. Пристинський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2014. – No 4. – С. 38–41.
Copyright (c) 2020 С. О. Бондарь

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-8708 (Online), ISSN 2307-5112 (Print)

Flag Counter